Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 380 / 2018

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 379 / 2018

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2018

HCL 378 / 2018

privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara a unui preşedinte de şedinţă pentru perioada 01.10.2018 - 30.11.2018

HCL 377 / 2018

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Zid de sprijin pe strada Brazilor din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara", cu modificările și completările ulterioare

HCL 376 / 2018

privind încheierea unui acord de colaborare între municipiul Hunedoara şi Asociația Municipiilor din România, în vederea organizării unui eveniment cultural dedicat Centenarului Marii Uniri

HCL 375 / 2018

privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 4000 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Hunedoara și în folosința societății Parc Industrial SRL Hunedoara, înscris în CF Hunedoara nr. 66285, nr.cad. 2273, către societatea FOLAN INTL SRL, actuala proprietară a halei de producție cumpărată de la societatea STAR CONF S.R.L.

HCL 374 / 2018

privind încetarea prin acordul părţilor a contractului de concesiune nr. 14/15.09.2007, pentru terenul înscris în CF nr. 66274, nr. cad. 2274, în suprafață de 1474 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Hunedoara și în folosința societății Parc Industrial SRL Hunedoara

HCL 373 / 2018

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2017 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „ Modernizare Grădinița cu Program Prelungit Floarea Soarelui Hunedoara, strada Cerbului nr. 3 bis, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunată Hunedoara"

HCL 372 / 2018

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 7422/02.03.2004 privind delegarea prin concesionare a serviciului de iluminat public în municipiul Hunedoara încheiat cu S. C. Luxten Lighting Company S.A.

HCL 371 / 2018

privind avizarea solicitării Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara pentru organizarea concursurilor sau examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu

HCL 370 / 2018

privind vânzarea locuinţei convenabile, situată în Municipiul Hunedoara, strada Barbu St. Delavrancea, nr.6, bl.J2, sc.A, et.3, ap.22

HCL 369 / 2018

privind vânzarea locuinţei convenabile, situată în Municipiul Hunedoara, strada Intrarea Spicului , nr.5, bl.L5, sc.B, etaj 1, ap.27

HCL 368 / 2018

privind vânzarea locuinţei convenabile, situată în Municipiul Hunedoara, strada Ştrandului, nr.3, bl.N, sc. A, et.4, ap. 27

HCL 367 / 2018

privind repartizarea unei locuinţe acordate cu chirie din fondul locativ de stat aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 366 / 2018

privind aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara

HCL 365 / 2018

privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Hunedoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar și al Clubului Sportiv Școlar, aflate pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara

HCL 364 / 2018

privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafață de 20,2 mp, biroul nr. 7, etaj 1, situat în incinta clădirii Sitului Industrial „Structură de Sprijinire a Afacerilor" („SSA") din Municipiul Hunedoara, în vederea folosirii acestuia ca sediu social şi birou pentru desfășurarea unor activități de consultanţă de afaceri şi proiectare

HCL 363 / 2018

privind aprobarea acordării subvenţiei de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara pentru luna august 2018

HCL 362 / 2018

privind aprobarea transmiterii în administrare a unor bunuri din patrimoniul municipiului Hunedoara către Muzeul de arheologie, istorie și etnografie din municipiul Hunedoara

HCL 361 / 2018

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere numărul 395/403/04.07.2018, având ca obiect închirierea unui teren în suprafață de 32,5 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Hunedoara, situat în curtea exterioară a Castelului Corvinilor, cu destinația amplasare chioșc pentru comerț

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 15302280

Vizite ziua 18.10.2018 : 429