Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Inchide

Trimite unui prieten

Consultare publica

Exportă PDF - Consultare publica Tipăreşte pagina - Consultare publica Trimite unui prieten - Consultare publica

Consultare Planuri Urbanistice

 

CONSULTAREA PUBLICULUI IN ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR PRELIMINARE PRIVIND PLANUL URBANISTIC ZONAL ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM ELABORATE PENTRU CONSTRUIRE „CIMITIR PENTICOSTAL", strada Latureni, FN, ETAPA a II - a

 

MINUTA SEDINTEI DE DEZBATERE PUBLICA 

 

ANUNT


DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE PUBLICA

 

PANOU

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

 

CERTIFICAT DE URBANISM

 

EXTRAS CF

 

EXTRAS DE PLAN CADASTRAL

 

AVIZ APAPROD 

 

AVIZ DE OPORTUNITATE

 

AVIZ DIRECTIA DE SANATATE

 

AVIZ ENEL

 

AVIZ MEDIU

 

AVIZ TRANSGAZ

 

CRITERII

 

FOAIE

 

MEMORIU DE PREZENTARE

 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 

STUDIU GEOTEHNIC

 

SITUATIE EXISTENTA

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

REGLEMENTARI EDILITARE

 

PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

 


CONSULTAREA PUBLICULUI ASUPRA INTENTIEI DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC FAZA PUD PENTRU "CONSTRUIRE CLADIRE P+4E - la parter spatii comerciale, la etaje spatii locuit", str. Laminatorului, nr. 5

 

ANUNT


TABEL INSTIINTARE VECINI


DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE PUBLICA


SITUATIE EXISTENTA


REGLEMENTARI URBANISTICE

 

 

CONSULTAREA PUBLICULUI ASUPRA INTENTIEI DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC FAZA PUD PENTRU AMENAJARE PARCARE, str. Mureșului f.n.

 

ANUNT

 

TABEL INSTIINTARE VECINI

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE PUBLICA

 

SITUATIE EXISTENTA

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

ANUNT ETAPA A-II-A

 

AVIZ

 

PANOU

 

BORDEROU

 

FOAIE

 

MEMORIU DE PREZENTARE

 

SITUATIE EXISTENTA

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

REGLEMENTARI EDILITARE

 

OBIECTIVE UTILITARE PUBLICA

 

CERTIFICAT DE URBANISM 

 

EXTRAS CF

 

INCHEIERE

 

AVIZ APAPROD

 

AVIZ MEDIU

 

AVIZ GAZ

 

AVIZ ENEL

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

ANUNŢ PRIVIND ÎNCHEIEREA PROCEDURII DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI

 

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

 

CONSULTAREA PUBLICULUI ASUPRA INTENTIEI DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU STRĂMUTARE BISERICĂ CU HRAMUL "SF. CUV. PARASCHIVA" DIN SATUL BAȘTEA, COM. LĂPUGIU DE JOS ȘI REALIZARE ÎMPREJMUIRE, str. Mureșului f.n.


ANUNȚ

 

TABEL ÎNȘTIINȚARE VECINI

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE PUBLICA

 

MEMORIU DE PREZENTARE

 

CERTIFICAT DE URBANISM

 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

 

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

 

PLAN DE SITUATIE

 

PANOU INTENTIE ELABORARE PUD

 

REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

ANUNT ETAPA A-II-A

 

MEMORIU TEHNIC

 

AVIZ ARHITECT

 

PANOU

 

PLAN INCADRARE IN ZONA

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

CIRCULATIA JURIDICA A TERENURILOR

 

REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

ANUNT PRIVIND INCHEIEREA PROCEDURII DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI

 

RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

CONSULTAREA PUBLICULUI ASUPRA INTENŢIEI DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CLĂDIRE P+2E, LA PARTER BIROU NOTARIAL ŞI ARHIVĂ, LA ETAJE SPAŢII DE LOCUIT, str. 22 Decembrie, nr.5A, Hunedoara

 

ANUNT


TABEL INSTIINTARE VECINI


DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE PUBLICA


CERTIFICAT DE URBANISM


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

 

PANOU INTENTIE ELABORARE PUD

 

PLAN DE INCADRARE IN ZONA - SITUATIE EXISTENTA 

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

RASPUNSURILE ARGUMENTATE ALE ARHITECTULUI LA OBSERVATII

 


CONSULTAREA PUBLICULUI ASUPRA INTENTIEI DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU  "CONSTRUIRE LĂCAȘ DE CULT, BISERICĂ GRECO-CATOLICĂ"

 

ANUNT

 

TABEL INSTIINTARE VECINI

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE PUBLICA

 

PANOU INTENTIE ELABORARE PUD

 

SITUATIE EXISTENTA

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

REGLEMENTARI EDILITARE

 

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

 

REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

ANUNT ETAPA A II-A

 

AVIZ

 

CERTIFICAT DE URBANISM

 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

 

BORDEROU

 

MEMORIU DE PREZENTARE

 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

 

STUDIU GEOTEHNIC

 

AVIZ MEDIU


AVIZ APAPROD

 

AVIZ ENEL

 

AVIZ E-ON

 

AVIZ TELEKOM

 

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

 

PLAN DE SITUATIE

 

PLAN SITUATIE EXISTENTA

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

PLAN REGLEMENTARI EDILITARE

 

PLAN OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

 

REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

ANUNT PRIVIND INCHEIEREA PROCEDURII DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI

 

CONSULTAREA PUBLICULUI ASUPRA ELABORARII PROPUNERII FINALE A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE CLĂDIRE P+3 - LA PARTER SPAŢII COMERCIALE ŞI LA ETAJE SPAŢII DE LOCUIT ", str. Laminatorului nr. 5, municipiul Hunedoara

 

ANUNT

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ

 

PANOU

 

MEMORIU JUSTIFICATIV

 

SITUATIA EXISTENTA

 

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

 

REGLEMENTARI EDILITARE

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

OPINII

 

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

 

CONSULTAREA PUBLICULUI ASUPRA ELABORĂRII PROPUNERII FINALE A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „REABILITARE CLĂDIRI EXISTENTE, DESFIINŢARE PARŢIALĂ PEREŢI, EXTINDERE PARTER, CONVERSIE ÎN RESTAURANT ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE", str. Constantin Bursan, localitatea Hunedoara, județul Hunedoara

 

ANUNT

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE

 

PANOU

 

MEMORIU

 

SITUATIE EXISTENTA

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

REGIM JURIDIC

 

REGLEMENTARI EDILITARE

 

PLAN DE INCADRARE

 

REZULTATUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

 

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

 

CONSULTAREA PUBLICULUI ASUPRA ELABORĂRII PROPUNERII FINALE A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „EXTINDERE PE VERTICALĂ SPAȚIU COMERCIAL CU UN NIVEL", str. Victoriei, localitatea Hunedoara, județul Hunedoara

 

ANUNT

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE PUBLICA

 

PANOU PUD

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

OPINII

 

REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

CONSULTAREA PUBLICULUI ASUPRA PROPUNERII FINALE A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „ANSAMBLU GARAJE, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI CAZARE"

 

ANUNT

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ

 

PANOU  PUD

 

SITUATIE EXISTENTA

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

REGLEMENTARI EDILITARE

 

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 

 

REZULTATUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 

Vă informăm cu privire la observațiile primite și răspunsul argumentat al inițiatorului PUD

OPINII

 

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

ANUNT PRIVIND INCHEIEREA PROCEDURII DE INFORMARE SI CONSULTARE


 

CONSULTAREA PUBLICULUI IN ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR PRELIMINARE PRIVIND PLANUL URBANISTIC ZONAL ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM ELABORATE PENTRU CONSTRUIRE „PENSIUNE TURISTICĂ", strada Gheorghe Barițiu, nr. 28, ETAPA a II - a


ANUNT

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE

 

PANOU PUZ

 

MEMORIU PUZ

 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 

SITUATIE EXISTENTA

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

SITUATIE EXISTENTA DESFASURATA

 

REGLEMENTARI ECHIPARE EDILITARA 

 

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

 

POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA

 

SIMULARE AMPLASARE IMOBIL

 

DEZBATERE PUBLICA 03.08.2015

 

PROCES VERBAL LA DEZBATERE PUBLICA DIN 03.08.2015

 

OPINII

 

REZULTATUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI ÎN ETAPA a II-a

 

ANUNŢ - ETAPA a III - a

 

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

 

ANUNŢ PRIVIND ÎNCHEIEREA PROCEDURII DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI


 

CONSULTAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR PRIVIND PLANUL URBANISTIC ZONAL ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM ELABORATE PENTRU „TRANSFORMAREA BULEVARDULUI CORVIN ÎN CENTRU PIETONAL" în localitatea Hunedoara, judeţul Hunedoara

 

ANUNT

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE

 

PANOU PUZ

 

MEMORIU DE PREZENTARE

 

CRITERII 

 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

PLANSE

 

INVITATIE DEZBATERE PUBLICA 17.07.2015

 

Agenda sesiunii de dezbatere 17.07.2015

 

ADRESA MEDIU

 

PLAN BULEVARDUL CORVIN - VARIANTA II

 

PROCES VERBAL DEZBATERE PUBLICA

 

Vă informăm cu privire la observațiile primite și răspunsul argumentat al inițiatorului PUZ

 

1

2 

3 

4

Opinii cetateni

Opinii cetateni 2

Opinii cetateni 3

Opinii cetateni 4

Opinii cetateni 5

 

RASPUNS


REZULTATUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI ÎN ETAPA a II-a

 

ANUNT - ETAPA A-III-A

 

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 

 

ANUNŢ PRIVIND ÎNCHEIEREA PROCEDURII DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI 

 

ANUNT - ETAPA A-III-A

 

 

CONSULTAREA ASUPRA ELABORARII PUD „HOTEL RESTAURANT", str. Cernei nr.7

 

ANUNT

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE

 

PANOU PUD 

 

MEMORIU PUD


PLAN INCADRARE IN ZONA

 

PLAN SITUATIE EXISTENTA

 

PLAN SITUATIE PROPUSA

 

PLAN REGLEMENTARI

 

PLAN PROPRIETATEA TERENURILOR

 

PLANURI FATADE

 

CERTIFICAT URBANISM

 

PLAN TOPOGRAFIC VIZAT

 

STUDIU GEOTEHNIC


AVIZ ENEL

 

AVIZ EON

 

AVIZ MEDIU

 

EXTRAS CF

 

REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

 

Vă informăm cu privire la observațiile primite și la răspunsul argumentat al inițiatorului PUD Hotel restaurant: OBSERVATII


 

CONSULTARE ASUPRA ELABORARII PUD CONSTRUIRE BISERICA, str. CRANGULUI

 

ANUNT

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE

 

PANOU PUD

 

MEMORIU JUSTIFICATIV - CERTIFICATE

 

MEMORIU JUSTIFICATIV

 

ORTOFOTOPLAN

 

SITUATIE EXISTENTA

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

ECHIPARE EDILITARA

 

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

 

REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

 

INTENTIA ELABORARII UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL, CONSTRUIRE HOTEL, str. VOINII

 

ANUNT

 

DOCUMENTE

 

REZULTATUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI ÎN ETAPA I

 

ANUNT - ETAPA II

 

PROPUNERI

 

REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

MINUTA SEDINTEI DE DEZBATERE PUBLICA

 

ANUNT - ETAPA III

 

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI PUZ

 

PROCES - VERBAL DE COLECTARE A CERERILOR, PROPUNERILOR, SUGESTIILOR ȘI OPINIILOR

 

 

INTENTIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA

 

ANUNT

 

REZULTATELE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

 

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC FAZA P.U.Z. ŞI R.L.U. PENTRU CONSTRUIRE „HOTEL D+P+2E, SALĂ FESTIVITĂŢI D+P, SISTEMATIZARE VERTICALĂ ŞI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE" ETAPA a II - a

 

ANUNT

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ

 

BORDEROU PIESE SCRISE

 

CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI

 

PLAN URBANISTIC ZONAL

 

MEMORIU DE PREZENTARE

 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 

SITUATIE EXISTENTA

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

REGLEMENTARI EDILITARE

 

REGIM JURIDIC

 

FATADA SUD-EST

 

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

 

AVIZ DE OPORTUNITATE

 

CONTRACT DE SUPERFICIE

 

CERTIFICAT DE URBANISM

 

INCADRARE IN ZONA

 

EXTRAS CF

 

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

 

ANUNT

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

AGENDA SESIUNII DE DEZBATERE PUBLICA

 

PROCES VERBAL DEZBATERE PUBLICA PUZ

 

REZULTATUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI - ETAPA a II - a

 

ANUNŢ - ETAPA a III - a 

 

RAPORTUL CONSULTARII SI INFORMARII PUBLICULUI - PUZ HOTEL

 

ANUNT PRIVIND INCHEIEREA PROCEDURII DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI

 

 

INTENTIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC FAZA P.U.Z. SI R.L.U. PENTRU „CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE" IN LOCALITATEA Peştişu Mare F.N.

 

ANUNT

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE PUBLICA

 

MEMORIU JUSTIFICATIV

 

SITUATIE EXISTENTA

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

SITUATIE JURIDICA

 

RETELE EDILITARE

 

REZULTATUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI PUZ - ETAPA I

 

ANUNT PUBLIC PUZ - ETAPA A-II-A

 

MINUTA ŞEDINŢEI DE DEZBATERE PUBLICĂ

 

REZULTATUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI ÎN ETAPA a II - a

 

ANUNŢ PUBLIC PUZ - ETAPA A III - A 

 

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 

 

ANUNŢ PRIVIND ÎNCHEIEREA PROCEDURII DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI

 

 

INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „EXTINDERE ŞI MANSARDARE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ, TRANSFORMARE ÎN RESTAURANT ŞI SPAŢII DE CAZARE, ÎMPREJMUIRE"

 

ANUNȚ

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE PUBLICĂ

 

PANOU PUD

 

CERTIFICAT DE URBANISM

 

MEMORIU JUSTIFICATIV

 

STUDIU GEOTEHNIC

 

SITUATIE EXISTENTA

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

FRONTURI STRADALE DESFASURATE

 

REGLEMENTARI EDILITARE

 

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

 

POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA

 

STUDIU VOLUMETRIC 1

 

STUDIU VOLUMETRIC 2

 

STUDIU VOLUMETRIC 3

 

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

 

REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 


CONSULTAREA ASUPRA ELABORĂRII PUD  „CONSTRUIRE BISERICĂ ORTODOXĂ" ÎN HUNEDOARA, STR. PINILOR F.N. 

 

ANUNT

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE PUBLICĂ

 

PANOU PUD

 

MEMORIU PUD

 

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

 

INCADRARE IN ZONA

 

SITUATIE EXISTENTA

 

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

REGLEMANTARI EDILITARE

 

REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI


RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI


INTENTIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU "SPATIU COMERCIAL S+P+1E"


ANUNȚ


DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE ȘI CONSULTARE PUBLICĂ


PANOU PUD


MEMORIU PUD


PLAN DE INCADRARE IN ZONA


SITUAȚIE EXISTENTĂ


REGLEMENTĂRI URBANISTICE


REGLEMENTĂRI EDILITARE


OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ


MOBILARE URBANA

 

REZULTATUL INFORMARII SI CONSULATRII PUBLICULUI

 

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

 

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC FAZA PUZ ȘI RLU PENTRU „TRANSFORMAREA BULEVARDULUI CORVIN ÎN CENTRU PIETONAL" ÎN LOCALITATEA HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA

 

ANUNȚ


CERTIFICAT DE URBANISM


PANOU PUZ


PLAN ZONA CENTRALA

 

 

INTENTIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU "COMPLEX SOCIAL, CENTRU DE INTEGRARE FAMILIALĂ A COPIILOR HUNEDOARA- CANTINĂ SOCIALĂ"

 

ANUNȚ

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE ȘI CONSULTARE PUBLICĂ

 

PANOU PUD

 

MEMORIU TEHNIC PUD

 

U1-SITUAȚIE EXISTENTĂ

 

U2-REGLEMENTĂRI URBANISTICE

 

U3-REGLEMENTĂRI EDILITARE

 

U4-OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

 

Raportul informarii

 

Anunt privind incheierea procedurii

 

INTENTIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI STATIE ALIMENTARE CARBURANTI, AMENAJARE LOC DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOU PUBLICITAR PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM SI IMPREJMUIRE

 

ANUNT 

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE PUBLICA

 

PANOU PUD LIDL

 

CERTIFICAT DE URBANISM LIDL

 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA 1

 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA 2

 

MEMORIU JUSTIFICATIV

 

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

 

SITUATIE EXISTENTA

 

REGLEMENTARI URBANISTICE

 

REGLEMENTARI EDILITARE

 

REGLEMENTAREA PROPRIETATILOR

 

PLAN DE IMPLANTARE

 

PERSPECTIVE

 

PERSPECTIVE 2

 

DESFASURARE FRONTURI

 

REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI-PUD LIDL

 

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI - PUD LIDL

 

ANUNŢ PRIVIND ÎNCHEIEREA PROCEDURII DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI

 

 

INTENTIA ELABORARII UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, ALEEA BICICLISTILOR, F.N. 

 

ANUNT

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE

 

CERTIFICAT DE URBANISM

 

MEMORIU DE PREZENTARE HALA PRODUCTIE

 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

 

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

 

PLAN SITUATIE EXISTENTA HALA PRODUCTIE

 

REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII

 

ANUNT PUBLIC - ETAPA II

 

MEMORIU

 

R.L.U.

 

REGIM JURIDIC

 

REGLEMENTARI EDILITARE

 

SITUATIA EXISTENTA

 

REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI - ETAPA II

 

RAPORT DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI - ETAPA II

 

ANUNT PRIVIND INCHEIEREA PROCEDURII DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI


INTENTIA ELABORARII UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA S+P+M, STRADA HASDAT, F.N. 

 

ANUNT

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE

 

CERTIFICAT DE URBANISM

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Vizitati si Centrul Interactiv Hunedoara

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 15302319

Vizite ziua 18.10.2018 : 468