Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Inchide

Trimite unui prieten

Divortul administrativ

Exportă PDF - Divortul administrativ Tipăreşte pagina - Divortul administrativ Trimite unui prieten - Divortul administrativ

DIVORŢUL PE CALE ADMINISTRATIVĂ ÎN SITUAŢIA ÎN CARE SOŢII SE ADRESEAZĂ OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ
Potrivit dispoziţiilor art. II din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează.
Dacă soţii sunt de acord cu divorţul si nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi, ofiţerul de stare civila ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.
În situaţia în care soţii se adresează ofiţerului de stare civilă se procedează după cum urmează:
• Cererea de divorţ (tip) pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căruia se află ultima locuinţă comună a soţilor. In cererea de divorţ soţii declară pe propria răspundere că:
a. sunt de acord cu desfacerea căsătoriei;
b. nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
c. niciunul dintre soţi nu este pus sub interdicţie;
d. nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
e. adresa ultimei locuinţe comune;
f. numele pe care urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei;
• La depunerea cererii sunt necesare următoarele documente:
a. certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;
b. documentele cu care fac dovada identităţii, în original şi copie;
c. declaraţie în faţa notarului public - numai în situaţia în care ultima locuinţă comună este alta decât cea înscrisă în actele de identitate ale ambilor soţi;
• Ofiţerul de stare civilă înregistrează cererea de divorţ în ziua în care a fost primită şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia;
• La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice ofiţerul de stare civilă verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând soţilor o declaraţie(tip). În situaţia în care cel puţin unul dintre soţi renunţă la divorţ se va completa o declaraţie(tip) în acest sens;
• Dacă soţii nu se prezintă împreună pentru depunerea declaraţiilor de mai sus se poate acorda un termen de până la 30 de zile calendaristice la cererea motivată a unuia dintre soţi (cererea trebuie însoţită de documentele care atestă motivele temeinic invocate). Dacă soţii nu se prezintă împreună nici după acest termen dosarul de divorţ se clasează. Dosarul de divorţ se clasează şi în următoarele situaţii:
a. dacă după termenul de 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului nici unul dintre soţi nu se prezintă;
b. dacă ambii soţi sau numai unul renunţă la divorţ;
c. dacă înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie;
d. dacă înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătorie încetând prin deces;
• Dacă sunt întrunite condiţiile, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor şi eliberează certificatul de divorţ în termen de maxim 15 zile calendaristice (de la finalizare procedurii de divorţ pe cale administrativă). Certificatul de divorţ se eliberează câte un exemplar fiecăruia dintre foştii soţi. În cazul pierderii certificatului de divorţ se poate elibera duplicat pe bază de cerere la unitatea emitentă.

 

 

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Vizitati si Centrul Interactiv Hunedoara

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 15302367

Vizite ziua 18.10.2018 : 516