Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Proiecte de hotărâri

In conformitate cu prevederile L 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică :

 

- in termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara, la Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest proiect de hotărâre;

 

- informaţii suplimentare pot fi solicitate intre orele 8.00 - 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.)

 

- cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi gratuit copii după acest proiect de hotărâre, care pot fi studiat şi pe site-ul Primăriei Hunedoara.

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 31 / 2018

privind propunerea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 30 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației spațiului din incinta Căminului Cultural în care și-a desfășurat activitatea Școala Generală clasele I-IV Groș, înscris în CF nr.68587-C1-U2 Hunedoara, proprietate publică a municipiului Hunedoara, situat în municipiul Hunedoara, sat aparținător Groș, din spațiu de învățământ în spațiu necesar desfășurării activității unui Cămin Cultural

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 29 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației imobilului în care și-a desfășurat activitatea Școala Generală clasele I-IV Zlaști, înscris în CF nr.69659 Hunedoara, proprietate publică a municipiului Hunedoara, situat în municipiul Hunedoara, strada Zlaști nr.16, din spațiu de învățământ în spațiu necesar desfășurării activității unui Cămin Cultural;

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 28 /2018

Proiectul de hotărâre privind reglementarea circulației vehiculelor pe unele străzi din municipiul Hunedoara;

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 27 / 2018

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2015 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 26 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere, în scopul exploatării masei lemnoase în regie proprie cu operatori economici atestaţi pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 25 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a lemnului de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm către persoane fizice şi către unităţile de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum și a prețurilor de vânzare directă a lemnului fasonat

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 24 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire la licitaţie pentru vânzarea masei lemnoasă pe picior, din fondul forestier proprietate publică a municipiului Hunedoara, precum și stabilirea tipului de licitație;

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 23 / 2018

privind aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 435/2017 privind "Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) a Municipiului Hunedoara pentru perioada 2016-2023", cu modificările şi completările ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 22 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 158/2017 privind aprobarea Regulamentului de Funcționare a serviciului social Centru rezidențial, cu o capacitate de 55 de locuri, din cadrul Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice din municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 21 / 2018

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 41/2018 privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 20 / 2018

pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Hunedoara nr. 100/2018 privind aprobarea acordării facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara și a modalităților de emitere a documentelor de călătorie, cu modificările și completările ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 435/2017 privind "Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) a Municipiului Hunedoara pentru perioada 2016-2023"

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Recreere Pensionari din municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17 / 2018

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Hunedoara nr. 100/2018 privind aprobarea acordării facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara și a modalităților de emitere a documentelor de călătorie

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15 / 2018

Proiectul de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de amplasare şi autorizare a mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13 / 2018

Proiectul de hotărâre privind încadrarea pe zone a clădirilor și terenurilor situate în intravilanul municipiului Hunedoara, precum și încadrarea pe zone și categorii de folosință a terenurilor situate în extravilanul municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12 / 2018

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 288/2017 privind aprobarea Regulamentului Intern și a Regulamentului de Organizare și Funcţionare a Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 15302289

Vizite ziua 18.10.2018 : 438