comunicat

Măsuri de prevenire a incendiilor specifice sezonului rece

Informații furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara și Primăria municipiului Hunedoara.

Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la instalarea şi folosirea sobelor

 • Se interzice amplasarea sobelor la o distanţă mai mică de 1 m faţă de pereţii combustibili sau alte materiale combustibile ori mai mică de 70 cm faţă de pereţii combustibili izolaţi.
 • Este interzis ca sobele de metal să fie amplasate pe pardoseli din materiale combustibile fără asigurarea izolaţiei termice necesare.
 • Este interzis să se folosească sobe cu uşiţele sau cenuşarele defecte, ori care nu se închid.
 • Este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile în asemenea condiţii în care să prezinte pericol de incendiu ori să se ardă în sobă lemne mai lungi decât vatra sobei, sau cărbuni cu putere calorifică mai mare decât cea stabilită.
 • Este interzisă folosirea sobelor cu acumulare de căldură amplasate pe pardoseală combustibilă şi fără a avea în faţa uşiţelor de alimentare o tablă cu dimensiunea de 70 x 50 cm.
 • Nu este permis să se pună la uscat, la mai puţin de 1 m de sobele metalice, haine, rufe, sau alte obiecte deasupra sobelor, care se pot aprinde uşor. Astfel de obiecte sunt interzise să se pună şi pe sobele cu acumulare de căldură ori în imediata lor de apropiere.
 • Este interzisă lăsarea focului în sobe fără supraveghere ori lăsarea în casă a copiilor, dacă arde focul în sobă.
 • Este interzisă supraîncălzirea sobelor deoarece pot aprinde uşor obiectele combustibile din jur.

Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la instalarea coşurilor şi burlanelor

 • Este interzisă neizolarea coşurilor din zidărie faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor, ori zidăria în interiorul lor a unor elemente de construcţie combustibile.
 • Se interzice folosirea coşurilor a căror zidărie nu depăşeşte partea superioară a acoperişului cu 50-80 cm.
 • Este interzisă folosirea coşurilor de fum care prezintă neetanşietăţi, nu se pot curăţa ori care nu au uşiţele de curăţare bine fixate şi întreţinute.
  •  Coşurile de fum trebuie să fie prevăzute cu două uşiţe pentru curăţarea şi evacuarea funinginii. Ambele uşi trebuie confecţionate din tablă metalică, iar cea din pod trebuie să fie dublă şi în permanenţă închisă.
  • Coşurile trebuie să fie tencuite, pentru închiderea fisurilor şi crăpăturilor ce ar permite ieşirea în încăperi sau poduri a gazelor calde, a fumului sau scânteilor. Partea din pod a coşurilor va fi spoită cu var, pentru observarea mai uşoară a oricăror defecţiuni.

Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la folosirea instalaţiilor electrice interioare

 • Este interzis să se folosească instalaţii şi aparate electrice sau improvizate, cu conductori neizolaţi, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze de derivaţii fără capace, etc.
  • Executarea, întreţinerea sau modificarea instalaţiilor se va efectua numai de către persoane autorizate.
 • Se interzice folosirea siguranţelor supradimensionate la tablourile de distribuţie, precum şi suprasolicitarea circuitelor de iluminat şi forţă.
 • Nu este permis să fie lăsat sub tensiune, fără supraveghere, nici un fel de aparat electric: fier de călcat, reşou, radiator, pernă electrică, fierbător, încălzitor, etc.
  • Fiarele de călcat, reşourile, radiatoarele în funcţiune vor fi aşezate pe suporţi incombustibili faţă de materialele combustibile.

Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la folosirea buteliilor de gaze lichefiate, aragazelor

 • Este interzis a se mânui şi transporta buteliile de gaze lichefiate, fără luarea măsurilor de protecţie împotriva lovirii, căderii sau deformării lor.
 • Este interzisă folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune cu garnituri deteriorate, ori cu furtunuri de cauciuc ce prezintă porozităţi, crăpături sau lărgiri la capete;
 • Se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără a etanşeităţii buteliei, garniturilor regulatorilor de presiune sau a furtunului.
  • Încercarea etanşeităţii se va face numai cu emulsie de apă cu săpun – în toate cazurile.
 • Este interzisă aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze lichefiate în apropierea oricăror surse de căldură, ori sub acţiunea directă a razelor solare.
 • Distanţa dintre butelie şi aragaz va fi de cel puţin 1 m iar faţă de alte surse de căldură, cu flacără deschisă, de cel puţin 2 m.
 • Este interzisă încălzirea buteliilor, ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată.
  • Aprinderea focului în cazul folosirii gazelor lichefiate se va face cu respectarea principiului „gaz pe flacără”.
 • Se interzice transportul buteliilor şi folosirea de aragazuri de copii sub 12 ani.
 • Este strict interzisă lăsarea focului aprins la aragazuri fără supraveghere, mai ales în cursul nopţii – în scopul încălzirii unor încăperi.
 • Este interzisă trecerea gazului din butelie în orice alte recipiente, sau folosirea de butelii improvizate de alt tip decât cele confecţionate conform STAS-ului.

Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor în podurile clădirilor

 • Este interzisă construirea de boxe din lemn (sau materiale combustibile), ori depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile în podurile clădirilor.
 • Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor, prin scoaterea unor cărămizi din coş, sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului, ori lăsarea deschisă uşiţelor de curăţire
 • Se interzice folosirea podurilor pentru bucătării sau spălătorii ori ca locuri de uscare a rufelor.
 • Este interzis să se folosească pentru iluminat în poduri chibrituri, lămpi de petrol, lumânări etc.
  • Pentru iluminat în poduri se poate folosi instalaţia electrică conform normativelor în vigoare sau dacă nu este iluminat electric, se vor folosi lanterne ori felinare de vânt în bună stare de funcţionare.

Educarea copiilor şi supravegherea lor pentru a nu provoca incendii

 • Copii să nu fie lăsaţi singuri în încăperi cu focul aprins în sobe, cu aragazul sau aparate electrice în funcţionare.
 • Trebuie înlăturat cu desăvârşire accesul copiilor la chibrituri, brichete, lumânări sau alte asemenea surse de foc.
 • Se va interzice cu desăvârşire copiilor jocul cu carbidul, cu artificii, pocnitori, etc. mai ales în locurile cu pericol de incendiu din gospodărie.

Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pe timpul sezonului rece şi a sărbătorilor de iarnă

 • Este interzisă folosirea pe bradul de Crăciun a unor instalaţii electrice improvizate care se încălzesc, ori aşezarea pe beculeţe a unor materiale care se aprind uşor.
 • Nu este permis să se lase în funcţiune instalaţia electrică de pe bradul de Crăciun fără supraveghere.
 • Nu se vor lăsa lumânări aprinse ori steluţe în apropierea podoabelor combustibile sau ramurilor bradului de Crăciun şi nu se vor lăsa lumânările aprinse fără să fie supravegheate.
 • Se interzice punerea în funcţiune a instalaţiei de iluminat, aprinderea lumânărilor, steluţelor şi artificiilor de către copii.
 • Se interzice amplasarea bradului de Crăciun în apropierea materialelor combustibile din încăpere, ori amplasarea acestuia în aşa fel ca să existe posibilitatea răsturnării.
 • Este interzisă utilizarea sobelor ori a altor surse de căldură improvizate, fără respectarea distanţei de siguranţă faţă de elementele de construcţie combustibile.
 • Nu se admite utilizarea coşurilor ori a burlanelor pentru evacuarea fumului necurăţate ori cu fisuri.
 • Nu se admite racordarea la acelaşi canal de evacuare a fumului a două surse de căldură care folosesc combustibili diferiţi. Ex. Sobă cu lemne – centrală termică cu gaz metan.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.