știri

Instructaj al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, în unitățile de învățământ din oraș

În această perioadă, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) din cadrul Primăriei municipiului Hunedoara efectuează un instructaj special în unitățile de învățământ, cu privire la organizarea apărării împotriva incendiilor, alarmarea și evacuarea în situații de urgență la școli și grădinițe.

Până acum, au fost avut loc instructaje în mai bine de jumătate dintre unitățile de învățământ, municipiul Hunedoara având un total de 31 – inclusiv grădinițe, centrul pentru educație incluzivă, clubul copiilor, clubul sportiv școlar, școli primare, gimnaziale, licee și școala postliceală sanitară.

În cadrul acestor instructaje, reprezentantul primăriei le amintește profesorilor regulile și măsurile de PSI (prevenirea și stingerea incendiilor) și protecție civilă în instituțiile de învățământ.

Elevii, studenții și cadrele didactice sunt obligați să cunoască și să respecte regulile și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor din unitatea respectivă (de învățământ și după caz, cămin).

Măsuri de urmărit la evacuare

 • evacuarea rapidă a școlii
 • sprijinirea persoanelor cu handicap
 • cunoașterea locului de adunare
 • executarea prezenței
 • moduri de comportare specifice în unități speciale de învățământ

În toate școlile trebuie să se realizeze anual exerciții de alarmare, cel puțin o dată pe semestru. Scopul acestora este exersarea comportamentului corect în cazul declanșării unui incendiu ori a altor pericole. Primul exercițiu de alarmare trebuie să fie precedat obligatoriu de instruirea profesorilor și elevilor cu privire la regulile de comportament.

Cele mai importante activități, atât pe timpul exercițiilor de alarmare, cât și în caz de urgență, sunt evacuarea rapidă a clădirii și verificarea prezenței la locul de adunare. În acest sens, au fost stabilite regulile de comportament. Aceste reguli pot fi completate cu reguli specifice activităților derulate în școală, vârstei și mobilității elevilor.

Alarmarea și alertarea în caz de incendiu

Pentru alarmarea în caz de incendiu se vor asigura mijloace corespunzătoare de semnalizare (acustice și optice) care să asigure anunțarea personalului (alarmarea). Personalul va fi instruit pentru a cunoaște mijloacele de alarmare şi alertare în caz de incendiu, precum și codul de semnale stabilit. Se interzice ca posturile telefonice de la care se alarmează pompierii în caz de incendiu (APEL DE URGENȚĂ: 📞 112) să fie închise sau încuiate, astfel încât să nu se poată realiza legătura cu aceștia.

Dotarea cu stingătoare, hidranţi

 • La alegerea tipului de stingător sau a altor aparate de stins incendii se are în vedere atât natura materialelor și substanțelor existente în spațiul protejat, cât și compatibilitatea produsului de stingere cu materialele care ard.
 • În spațiile și încăperile cu risc mare de incendiu (parcaje, depozite, arhive etc.) cu aria mai mare de 500 de metri pătrați se prevăd și stingătoare transportabile.
 • În încăperile în care se pot afla lichide combustibile se recomandă dotarea suplimentară cu un stingător transportabil de minimum 50 kg la fiecare 500 de metri pătrați.
 • Pentru dotarea cu stingătoare portative se are în vedere asigurarea unui stingător de minimum 6 kg produs de stingere la o arie desfășurată maximă de:
  – 200 – 250 de metri pătrați, în clădirile civile (publice);
  – 200 de metri pătrați, în spațiile cu pericol de incendiu din categoriile D și E de pericol de incendiu;
  – 150 de metri pătrați, în spațiile cu pericol de incendiu din categoriile A, B sau C de pericol de incendiu.
 • În toate situațiile este obligatorie asigurarea a minimum două stingătoare portative pentru fiecare nivel al construcției sau, după caz, încăpere. La amplasarea stingătoarelor în perimetrul suprafeței protejate se recomandă respectarea următoarelor valori ale distanțelor și înălțimii de montare:
  a) maximum 15 m și 20 m față de cele mai importante focare;
  b) minimum 2 m față de focarele posibile;
  c) maximum 1,4 m înălțime față de pardoseală.
 • Hidranții de incendiu interiori se dotează cu accesoriile prevăzute în completul Hi (țeavă, furtun).
 • Mijloacele tehnice de P.S.I. (prevenirea și stingerea incendiilor) se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice și ale standardelor specifice.

Protecţia în cazul cutremurelor – Reguli de comportare

Semnalul de alarmare este compus din 5 sunete a 16 secunde cu pauză între ele de 10 secunde.

În momentul producerii mişcării seismice:

 • Nu părăsiţi locuinţa, nu folosiți ascensorul.
 • Adăpostiți-vă sub o grindă, toc de ușă solid, birou.
 • Dacă aveţi timp întrerupeți alimentarea cu apă, energie, gaze.
 • În afara clădirii, rămâneţi departe de acestea, nu alergaţi.

După ce mişcarea seismică a trecut:

 • Nu părăsiți imediat locuința.
 • Verificați dacă sunt scurgeri de gaze sau apă, dacă alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă.
 • Dacă s-a produs un incendiu, încercaţi să-l stingeți.
 • Dacă sunteți surprins sub dărâmături, așteptați cu calm, cu răbdare intervenția forțelor specializate.
 • Țineți deschis un radio pentru a recepționa comunicatele oficiale.

Protecția în cazul inundațiilor

Semnalul de alarmare este compus din 5 sunete a 16 secunde cu pauză între ele de 10 secunde.

 • Părăsiți locuința și îndreptați-vă către locuri lipsite de pericol.
 • La părăsirea locuinței întrerupeți alimentarea cu energie electrică, apă, gaze.
 • Nu luați din locuință decât lucrurile strict necesare și obiecte de valoare.
 • Evacuați și animalele din gospodărie în afara zonei de pericol.
 • Dacă ați fost surprins de inundație, urcați-vă către părțile superioare ale locuinței sau pe acoperiș.
 • Acționați cu calm, liniștiți-i și pe cei din jur.
 • Așteptați cu încredere intervenția personalului pentru situații de urgență.

Protecția în caz de accident chimic

Semnalul de alarmare este compus din 5 sunete a 16 secunde cu pauză între ele de 10 secunde.

 • Anunțați și vecinii despre pericol.
 • Aplicați măsurile de protecție stabilite pentru locul de adăpostire, bunuri și animale.
 • Realizați rezerva de apă și alimente.
 • Adăpostiți-vă în locul stabilit și etanșați-l complet.
 • Dacă este nevoie, utilizați și mijloacele individuale de protecție.
 • Când este necesar, la comunicarea autorităților, părăsiți zona de pericol sau executați evacuarea temporară.
 • Nu părăsiți locul de adăpostire decât după ce pericolul a trecut, cu avizul autorităților
 • Țineți radioul deschis.

Protecția la contaminarea radioactivă, chimică, biologică

Semnalul de alarmare pentru contaminarea radioactivă, chimică sau biologică este compus din 5 sunete a 16 secunde cu pauză între ele de 10 secunde.