comunicat

Noi proiecte pe fonduri europene, aprobate de Consiliul Local în ședința de miercuri

În cadrul ședinței de Consiliu Local de miercuri, 22 august 2018, consilierii locali au aprobat un proiect pe fonduri europene în valoare de 9.881.097,70 lei, care își propune: reabilitarea râului Cerna, a clădirii fostului cămin pentru persoane vârstnice și transformarea lui în centru de tineret, precum și reabilitarea străzii Castelului.

Proiectul intitulat „Sprijinirea Regenerării Municipiului Hunedoara prin revitalizarea comunității” urmează să fie depus în aceste zile la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR).

Prin proiectul de reabilitare a albiei râului Cerna se urmărește reamenajarea totală a structurii existente a cursului de apă, prin următoarele lucrări de intervenții:

 • Amenajare albie prin recalibrare pe o lungime 585 m;
 • Lucrări de ecologizare și salubrizare;
 • Defrișarea vegetației din zona albiei minore;
 • Consolidarea malurilor și a zidurilor de sprijin;
 • Amenajare promenadă, pe malul drept al râului, cu spații verzi înierbate și gradene din beton cu locuri de stat în apropierea apei curgătoare;
 • Transformarea albiei râului într-un spațiu destinat publicului și folosirea acestei zone pentru relaxare și agrement;
 • Aplicare mobilier urban: bănci, coșuri de gunoi, jardiniere stradale, corpuri de iluminat, cișmele;
 • Propunerea unei noi rețele de iluminat stradal de-a lungul porțiunii amenajate pentru crearea unui ambient plăcut;
 • Crearea de accese în albia minoră a râului;
 • Montarea de platforme mobile pentru persoanele cu dizabilități în zonele scărilor propuse.

Prin investiția privind amenajarea Centrului de tineret se are în vedere atingerea următoarelor obiective:

 • Amenajarea spațiilor necesare funcționării centrului de tineret prin recompartimentări interioare care să asigure fluxurile necesare de circulație specifice funcțiunii, precum și consolidări și reparații structural locale. Reabilitarea presupune înlocuirea instalațiilor termice, sanitare și electrice.
 • Sunt prevăzute lucrări de înlocuire a tâmplăriei exterioare prin asigurarea unei termofonoizolații cât mai bune, cu sistem suplimentar de antiefracție și a unei ventilații naturale a spațiului.
 • Lucrările exterioare vor presupune reabilitarea fațadelor și schimbarea învelitorii, precum și refacerea tuturor elementelor de detaliu.
 • Prin reabilitarea clădirii se va avea în vedere accesul persoanelor cu dizabilități prin sistematizarea terenului exterior și rampa de acces în clădire.
 • Pentru a crea un centru de tineret ce permite realizarea unor activități specifice se va amenaja curtea exterioară prin amplasarea unui amfiteatru exterior cu scenă și panou de proiecție de tip cinema, realizarea unui sistem de gradene și a unei rețele de alei pietonale și rutiere.
 • De asemenea, se va amenaja o zonă verde pe toată suprafața rămasă prevăzută cu gazon, arbori și arbuști ornamentali. Se vor schimba împrejmuirea și poarta de acces.
 • Clădirea actuală ce urmează a fi reabilitată nu a fost proiectată să utilizeze eficient utilitățile.

Prin reabilitarea străzii Castelului se urmăreşte îmbunătățirea infrastructurii și îmbunătățirea standardelor și condiţiilor de trai:

 • Strada Castelului va asigura legătura între principalele obiective ale Municipiului Hunedoara, inclusiv între Centrul de tineret și albia râului Cerna, care vor fi reabilitate în cadrul aceluiași proiect de investiții;
 • legătura rutieră cu drumul județean DJ687E;
 • legătura între străzile Mihai Eminescu și Gabriel Bethlen;
 • sporirea și asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere și a condiţiilor de confort, concomitent cu creşterea vitezelor de circulaţie și implicit reducerea duratelor de transport;
 • efectuarea lucrărilor corespunzătoare de întreţinere și modernizare;
 • reducerea impactului asupra mediului;

Protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător se va realiza prin:

 • protecţia apelor și a ecosistemelor acvatice;
 • protecţia atmosferei;
 • protecţia solului;
 • protecţia vestigiilor arheologice și istorice;
 • protecţia zonelor cu valoare peisagistică și a zonelor protejate;
 • protecţia mediului uman.

Acesta va fi al 20-lea proiect pe fonduri europene depus în ultimul an, de Primăria Municipiului Hunedoara, la ADR Vest. Suma totală a acestor 20 de proiecte este de 315.298.413,46 lei (peste 67 de milioane de euro).