anunț

Facilități la transport pentru elevi și studenți: doar 4,40 lei abonamentul lunar

Elevii și studenții care frecventează unitățile de învățământ acreditate de pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Hunedoara beneficiază de abonamente cu tarif redus: doar 4,40 lei/lună.

Abonamentele se eliberează de luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00, la dispeceratul firmei de transport local (PRIM TRANSPREST SRL) situat pe Bd. Republicii nr. 5A, lângă ApaProd. 

Actele necesare pentru eliberarea unui abonament sunt următoarele:

  • cerere (în 2 exemplare) – o puteți descărca de aici
  • copie după actul de identitate (carte de identitate sau certificat de naștere pentru elevii cu vârsta până la 14 ani) și originalul pentru conformitate
  • carnet de elev / adeverință doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare sau legitimație de student, vizate la zi pentru anul școlar/universitar în curs