Prof. Gheorghe Șincu, Cetățean de Onoare al municipiului Hunedoara

Astăzi, în cadrul ședinței de Consiliu Local, domnul profesor de matematică Gheorghe Șincu a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Hunedoara. Așa cum a spus și primarul Dan Bobouțanu, pe domnul profesor au venit să îl „susțină” o mulțime de oameni – familie, colegi, prieteni. 

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de consilierul local Claudiu Sorin Voinia, iar în expunerea de motive se arată că oferirea titlului de „Cetățean de Onoare” reprezintă o recunoaștere a întregii sale activități profesionale.

Domnul Gheorghe Șincu s-a născut la data de 6.08.1941 în orașul Simeria, județul Hunedoara. A urmat cursurile școlilor primare, gimnaziale și liceale în orașul Simeria, absolvind liceul în anul 1959 când, în urma examenului de admitere a fost admis la Facultatea de matematică mecanică, secția matematică fizică a Universității Babeș – Bolyai din Cluj Napoca. A absolvit facultatea după cinci ani de studiu și a fost repartizat, prin repartiție națională la Școala Generală nr. 2 din Hunedoara, unde a profesat doi ani, pană la data de 1 septembrie 1966, dată la care a fost înființat Liceul Industrial Metalurgic Hunedoara. Fiind un proaspăt absolvent al unei facultăți de 5 ani și având dreptul de a preda în învățământul liceal, a fost transferat în interesul învățământului la Liceul nou înființat, unde a profesat până la data pensionării (1 septembrie 1999).

Fiind preocupat în permanență de pregătirea profesională proprie a promovat examenele de obținere a gradelor didactice în învățământ cu regularitate, la datele când avea dreptul să se prezinte și anume: definitivatul în anul 1967, gradul didactic II în anul 1972 și gradul didactic I în anul 1978. A participat cu regularitate la cursurile de perfecționare profesională și managerială organizate de Inspectoratul Școlar Județean, de Ministerul Metalurgiei și de Ministerul Educației și Învățământului, absolvite de fiecare dată cu certificatul ’’Foarte Bine’’.

În activitatea la catedră a reușit să-i determine pe elevi să raționeze logic pentru a afla calea de rezolvare a problemelor de matematică, tratând diferențiat elevii cu aptitudini deosebite pentru studiul matematicii, dar acordând atenția cuvenită și celor care întâmpinau greutăți în înțelegerea și însușirea ei. În anul școlar 1966-1967, elevul Gherman Emil, pregătit de domnul profesor Șincu Gheorghe, a obținut locul I la etapa județeană a Olimpiadei de matematică și a avut o participare onorantă la etapa națională, fiind însoțit la această etapă de profesorul Șincu Gheorghe în calitate de delegat al Inspectoratului Școlar Județean.

În anul 1973, prin Ordinul Ministrului Industriei Metalurgice nr. 16/1973, se comasează Grupul Școlar al C.S. Hunedoara cu Liceul Industrial Metalurgic deoarece ambele unități școlare erau patronate de M.I.M. Prin comasare, conducerea și administrarea era unică și în consecință, au crescut efectivele de elevi și de cadre didactice.

La data de 1 septembrie 1975 a fost numit director adjunct la Grupul Școlar al C.S. Hunedoara, iar la data de 1 ianuarie 1977 a fost numit director la această unitate de învățământ, funcție pe care a ocupat-o până la data de 10 ianuarie 1987 când trece la catedră la aceeași unitate de învățământ, dar care se numea Liceul Industrial nr. 1 Hunedoara.

La data de 22 ianuarie 1990, este ales și numit din nou în funcția de director la Liceul Industrial nr.1 Hunedoara. La data de 16 ianuarie 1991, a fost încadrat prin transfer în interesul învățământului la Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara în calitate de inspector general adjunct, având ca principală sarcină de serviciu reorganizarea serviciului administrativ – contabil al ISJ. În momentul în care a considerat că și-a îndeplinit obligațiile de serviciu asumate, a revenit la Liceul Industrial nr.1 Hunedoara la data de 15 septembrie 1992 în calitate de director, funcție pe care a ocupat-o până la data de 1 martie 1999 când a revenit la catedră, pentru scurt timp, pentru că la data de 1 septembrie 1999 s-a pensionat.

În ceea ce privește managementul școlar, a ocupat funcții de conducere peste 20 de ani (1 an și 4 luni – director adjunct, 17 ani și 6 luni –director, 1 an și 8 luni – inspector general adjunct) dând dovadă de pricepere, conștiinciozitate și corectitudine atât în relațiile cu colegii, cât și cu elevii. Managementul colectivului de elevi, în calitate de diriginte și apoi ca director, l-a orientat atât în direcția obținerii de performanțe de către aceștia în domeniul pregătirii profesionale, pentru învățarea meseriei, cât și spre pregătirea pentru viața socială.

A încurajat și sprijinit pe cei cu aptitudini sportive și pe cei cu talent artistic pentru a se realiza în direcția față de care manifestau interes. Având în vedere faptul că majoritatea fotbaliștilor de la echipa Corvinul, cu excepția lui Andone Ioan, au studiat în această școală, a colaborat fructuos cu antrenorii Dumitru Pătrașcu și Mircea Lucescu. Aceeași atenție a acordat-o și sportivilor de performanță de la celelalte ramuri sportive – volei, handbal, atletism și popice din cadrul Clubului Metalul Hunedoara, precum și celor de la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara.

La confruntările sportive cu elevi din școli din rețeaua MIM, în fiecare an elevii școlii hunedorene obțineau la aceste discipline sportive locul I pe minister. Rezultate deosebite au obținut elevii școlii metalurgice hunedorene cu ocazia confruntărilor culturale la nivel de județ și de țară. Taraful școlii, la prima ediție a Festivalului Național ’’Cântarea României’’ (1977-1978), a ocupat locul II la faza județeană, iar la a doua ediție, locul I la faza națională.

Unitatea școlară al cărei management l-a asigurat timp de aproape 20 de ani domnul profesor Șincu Gheorghe a fost cea mai mare unitate școlară din județ, atât ca populație școlară (elevi, cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal de îngrijire), cât și ca bază materială (10 clădiri dispuse pe o suprafață a incintei de 7,5 hectare), fiind una dintre cele mai mari școli din țară. Au fost perioade când efectivele de elevi depășeau cifra de 3100, iar al cadrelor didactice depășea cifra de 150. Managementul unei școli de asemenea dimensiuni nu putea fi realizat decât printr-o preocupare permanentă în direcția cunoașterii tuturor problemelor din școală și implicit prin prezența directorului în școală pe întregul interval de timp în care se desfășurau activitățile în școală –între orele 7-21). Au fost perioade, ca de exemplu anul școlar 1983-1984, când clasele de liceu de treapta întâi erau în număr de 25-26 de clase paralele (26 clase a IX a, 25 clase a X a ).

În ceea ce privește baza materială a școlii, a căutat să-i asigure o bună întreținere și s-a preocupat pentru permanenta modernizare a acesteia. În perioada 1977-1999 când a deținut funcția de director, a realizat trecerea de la predarea orelor în sălile de clasă, la desfășurarea lor în cabinete și laboratoare în totalitate. În perioada 1980-1981, a realizat un obiectiv de investiții deosebit de important pentru crearea condițiilor de parcurgere a programei școlare de educație fizică și pentru activitatea sportivă în ansamblul ei. La data de 1 aprilie 1981 s-a dat în folosință sala de educație fizică, sală unicat în învățământ la acea vreme, fiind omologată și pentru competiții sportive oficiale naționale. În anul 1986 a început placarea blocurilor școală cu cărămidă aparentă și betonarea aleilor din incintă, lucrări finalizate după anul 1987. De asemenea, a început lucrările de înlocuire a acoperișurilor tip planșeu cu acoperișuri tip șarpantă cu țiglă, inclusiv la blocul școală nr. 4 care nu se afla în incintă, cedat apoi Colegiului Național de Informatică ’’Traian Lalescu’’.

O confirmare a preocupării întregului colectiv al școlii pentru rezolvarea problemelor și implicarea cu responsabilitate în programul de reformă a învățământului profesional și tehnic, o reprezintă nominalizarea școlii ca școală pilot în cadrul Programului de Reformă PHARE –VET.RO pentru perioada septembrie 1995-decembrie 1998, în urma proiectului propus de școală. La toate contractele derulate în cadrul acestui program, în calitate de director al școlii a fost coordonator al echipelor de lucru în a căror componență intrau în principal cadre didactice de specialitate din școală și din alte unități cu același profil (metalurgic), din țară – București, Buzău, Tulcea, Slatina, Galați, Câmpia Turzii, Alba Iulia.

În cadrul acestui program a coordonat realizarea a 12 standarde ocupaționale și 47 de materiale curriculare –standarde de pregătire profesională, curriculum pentru anul II și III școala profesională, ghiduri pentru aplicarea curriculum-ului pentru anul II și III de școală profesională. Pentru realizarea acestora a participat la cursuri de instruire în orașul Cork din Irlanda, în iulie 1996, la absolvirea căruia a obținut o diplomă de atestare pentru elaborarea curriculum-ului.

Tot în cadrul programului PHARE s-a realizat și primul program de parteneriat cu o școală din Uniunea Europeană pe bază de reciprocitate, respectiv I.T.I . ’’Bernardino Lotti ’’ din Massa Maritima – Italia, în perioada noiembrie – decembrie 1996 în Italia și aprilie 1997 la Hunedoara. Materialele elaborate în cadrul programului PHARE se refereau la meseriile din nomenclatorul pentru familia ocupațională ’’Extracția și prelucrarea minereurilor’’.

A participat în calitate de recenzor la toate recensămintele populației și animalelor, de câte ori a fost solicitat. În perioada în care a fost director al școlii, a organizat si a asigurat buna funcționare a secțiilor de votare din cadrul școlii, în calitate de președinte al secției. În perioada 1990-1992, a activat în cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara în calitate de consilier, contribuind la rezolvarea problemelor orașului, care în acea perioadă, nu erau deloc ușoare. În acea perioadă activitatea de consilier era onorifică, nu era recompensată.

În toți acești ani de activitate în învățământ a domnului profesor Șincu Gheorghe, activitatea acestuia a fost apreciată cu calificativul ’’Foarte Bine’’. Recunoașterea activității deosebite este oglindită și prin aprecierile la nivel de minister astfel: în 1977 prin Ordin al Ministerului Educației și Învățământului a primit titlul de ’’Profesor evidențiat’’, iar în anul 2008 a fost recompensat pentru întreaga activitate din învățământ cu ’’Diploma de Excelență’’ de către același minister.

Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara, a declarat: „Hunedoara cinstește din nou un om de valoare. A condus cea mai mare unitate de învățământ, la acea vreme, din Hunedoara, cu rezultate deosebite. Oameni de valoare au învățat la acest liceu și în continuare fac cinste municipiului Hunedoara, oriunde s-ar afla. Asta și datorită domnului profesor Șincu. Îl felicit pe actualul director al Colegiului Tehnic „Matei Corvin”, domnul profesor Voinia, pentru această inițiativă. Sigur, a fost o discuție purtată mai demult și este adevărat că domnul profesor merita această recunoștință din partea comunității locale de foarte mult timp. Este bine că domnul Voinia și-a amintit și a reușit să aducă pe ordinea de zi de astăzi acest proiect de hotărâre. Despre domnul profesor Șinca dumneavoastră ați vorbit cu recunoștință și dragoste. De asemenea, despre el pot vorbi miile de elevi care au fost la acest liceu. Despre domnul profesor pot vorbi cei care au venit cu drag astăzi să îl „susțină” în această sală în care și domnia sa a fost în urmă cu 30 de ani, membru al Consiliului Local, într-o perioadă foarte tulbure, foarte grea.

Eu vreau să vă asigur că vom căuta să scoatem în evidență cât mai mulți cetățeni ai municipiului Hunedoara, cu rezultate deosebite pentru cariera lor, cât și pentru aportul avut la dezvoltarea municipiului Hunedoara. Vă așteptăm, așadar, cu sugestii, pentru că oricine poate să ne ajute să redescoperim Hunedoara prin oamenii săi de valoare”.

Domnul profesor Gheorghe Șincu a fost foarte emoționat și subliniind că este profesor de matematică și că formulele rămân simple, a spus că încearcă să rămână fidel acestei idei și să fie concis: „În urmă cu vreo zece ani, credeam că am primit ultima diplomă, era una de excelență din partea Ministerului Educației, dar aveam să aflu că m-am înșelat. Am mai primit una anul acesta, în octombrie, cu ocazia Nunții de Aur, eveniment organizat tot de Primăria municipiului Hunedoara. Atunci ziceam că eu, de fapt, am fost căsătorit cu școala toată viața mea! Și acum, iată, primesc încă o diplomă, aceea de cetățean de onoarea. Mi s-au mai cerut niște date acum vreo opt ani, mi-au zis că poate… îmi vor conferi acest titlu, dar nu s-a mai întâmplat nimic. Mă simt foarte fericit și am sentimente puternice, greu de exprimat. Vă mulțumesc!”.