comunicat

Comunicat al Poliției Locale

Astăzi, 17.10.2019, Direcția Poliția Locală Hunedoara a sancționat contravențional cu suma de 52.500 lei societatea comercială responsabilă cu colectarea deșeurilor din municipiul Hunedoara, S.C. BRAI CATA S.R.L., pentru nerespectarea normelor privind protecția igienei publice și a sănătății populației, a mediului de viață al populației și a mediului și pentru neridicarea deșeurilor produse de persoanele fizice de la punctele de colectare de pe raza municipiului Hunedoara, de către operatorul local concesionar al serviciului public, conform prevederilor contractuale stabilite în contractul cadru.

Pe lângă sancțiunile menționate mai sus, de la începutul anului 2019 operatorului de salubritate S.C. BRAI CATA S.R.L. i-au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale în valoare de 104.500 lei, pentru nerespectarea prevederilor legale.

Totodată informăm cetățenii municipiului Hunedoara că depozitarea sau aruncarea gunoiului menajer sau a deșeurilor de orice fel (inclusiv ambalaje ale produselor alimentare, șervețele, coji de semințe, resturi de fructe sau alte alimente etc.) în alte locuri decât în pubele, recipienți, containere sau locuri special amenajate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 600 la 1.200 lei pentru persoane fizice și de la 2.000 la 2.500 lei, pentru persoane juridice, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2017 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții pe raza administrativ-teritorială a municipiului Hunedoara.

Direcția Poliția Locală vă stă la dispoziție permanent numerele de telefon 0254.954 și 0254.711959.

Direcția Poliția Locală,
Director Executiv
Răducu Marius Pasc