știri

Venitul minim de incluziune

Venitul minim de incluziune este un beneficiu de asistență socială destinat familiilor și persoanelor singure care se află în situații de dificultate. Sprijinul financiar înlocuiește ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2024.

Pentru a beneficia de venit minim de incluziune, persoanele care primesc, în prezent, ajutor social și alocație pentru susținerea familiei trebuie înregistrate în sistem în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 decembrie 2023.

Venitul minim de incluziune are două componente – ajutorul pentru incluziune și ajutorul pentru familiile cu copii.

CINE POATE SOLICITA venitul minim de incluziune

Venitul minim de incluziune se acordă familiilor/persoanelor singure care au un venit net lunar ajustat mai mic sau egal cu nivelele maxime stabilite prin lege pentru cele două componente, astfel:

 • pentru ajutorul de incluziune – nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 275 lei, respective 400 lei dacă persoana singură a depășit vârsta de 65 de ani
 • pentru ajutorul pentru familia cu copii – nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 700 lei/membru de familie

CE SUME VOR PRIMI beneficiarii de venit minim de incluziune

Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 275 lei/lună/membru de familie sau 400 lei/lună în cazul persoanei de cel puțin 65 de ani – și cuantumul venitului net ajustat, calculate conform legii.

Cuantumul maxim în cazul persoanelor care nu au niciun venit este de 275 lei/lună/membru de familie, iar în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, este de 400 lei/lună.

În cazul familiei cu copii, cuantumul ajutorului este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie, astfel:

I. Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru familia cu venituri nete ajustate de maximum 275 lei/lună:

 • 107 lei – pentru familia cu 1 copil
 • 214 lei – familia cu 2 copii
 • 321 lei – familia cu 3 copii
 • 428 lei – familia cu 4 sau mai mulți copii

II. Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete ajustate de maximum 275 lei/lună:

 • 120 lei – pentru familia cu 1 copil
 • 240 lei – familia cu 2 copii
 • 360 lei – familia cu 3 copii
 • 480 lei – familia cu 4 sau mai mulți copii

III. Pentru familiile cu un venit net ajustat între 276 lei/lună – 700 lei/lună (inclusiv):

 • 85 lei – pentru familia cu 1 copil
 • 170 lei – familia cu 2 copii
 • 255 lei – familia cu 3 copii
 • 340 lei – familia cu 4 sau mai mulți copii

IV. Pentru familiile monoparentale cu un venit net ajustat între 276 lei/lună – 700 lei/lună (inclusiv):

 • 110 lei – pentru familia cu 1 copil
 • 215 lei – familia cu 2 copii
 • 325 lei – familia cu 3 copii
 • 430 lei – familia cu 4 sau mai mulți copii

PROCEDURA DE ACORDARE a venitului minim de incluziune

Venitul minim de incluziune se acordă pe bază de cerere formulată de solicitant, care va fi însoțită de documente justificative privind veniturile realizate, componența familiei, bunurile deținute etc.

Persoanele cu domiciliul sau reședința în municipiul Hunedoara care beneficiază, în prezent, de ajutor social și/sau alocație pentru susținerea familiei pot depune cererile începând de miercuri, 1 noiembrie 2023, la Direcția de Asistență Socială Hunedoara (Str.Mihai Viteazu, nr. 7A) după următorul program:

 • luni – joi, între orele 8:00 – 16:00
 • vineri, între orele 8:00 – 12:00

ACTE NECESARE pentru solicitarea venitului minim de incluziune:

 • Cerere (formular standard)
 • Declarație pe propria răspundere
 • Angajament de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit)
 • Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei
 • Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit
 • Certificat de naștere pentru fiecare copil
 • Certificat de deces pentru oricare membru decedat al familiei
 • Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta între 3 – 16 ani
 • Alte documente specifice situației solicitantului și familiei acestuia (ex.: adopție, plasament, tutela/curatelă, soți sau soție declarați dispăruți, arestați preventive sau care execute pedepse privative de libertate etc.)

DE REȚINUT!

Persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim de incluziune au obligația să presteze, lunar, acțiuni sau lucrări de interes local și să își caute un loc de muncă prin intermediul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

se pot obține la numărul de telefon 0770472001 sau la sediul Direcției de Asistență Socială Hunedoara, str. Mihai Viteazu, nr. 7A (în incinta fostei piețe Dunărea).