știri

O primă reuşită a Primăriei Hunedoara în disputa cu deţinătorii blocurilor abandonate de pe strada 1 Decembrie 1918 (fostă Moldovei): proprietarii, obligaţi la pază şi împrejmuire

Judecătoria Hunedoara a pronunţat astăzi sentinţa în cazul acţiunii în instanţă iniţiată de Primăria municipiului Hunedoara împotriva deţinătorilor celor trei blocuri nefinalizate şi abandonate de pe strada 1 decembrie 1918 (fostă Moldovei).

Cererea formulată de Primăria Hunedoara a fost admisă în parte, în sensul că instanţa a decis obligarea deţinătorilor de a împrejmui blocurile şi de a le păzi. Nu a fost admisă partea de cerere prin care Primăria a solicitat demolarea blocurilor, pe cheltuiala deţinătorilor.

Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, spune că, deşi cererea formulată de Primărie nu a fost admisă integral, decizia instanţei va produce efecte.

„Şi în cazul în care deţinătorii vor face apel, noi ne vom menţine şi partea de cerere care vizează demolarea. Nu comentez deciziile instanţei de judecată. Niciodată nu am făcut asta şi nici nu voi începe acum. În cazul în care sentinţa va rămâne definitivă în forma dată de instanţa de fond iar deţinătorii nu se vor conforma, în sensul de a respecta sentinţa privind obligaţia lor de a împrejmui blocurile şi de a le păzi, se vor aplica amenzile de rigoare în fiecare zi şi vom întocmi plângere penală pentru nerespectarea deciziei instanţei. Sper ca acesta să fie un semnal clar şi pentru ceilalţi deţinători de imobile abandonate ori neîntreţinute corespunzător. Suntem decişi să deschidem acţiuni în instanţă şi pentru toate imobilele din oraş aflate în situaţii asemănătoare cu blocurile de pe strada 1 Decembrie 1918. Este vorba despre clădiri părăsite de ani buni, unele chiar de două sau trei decenii, imobile care sunt un adevărat pericol pentru sănătatea hunedorenilor şi pentru mediul înconjurător”.

Acţiunea în instanţă pe tema celor trei blocuri abandonate de pe strada 1 Decembrie 1918 a fost iniţiată de Primăria municipiului Hunedoara în anul 2017. Sentinţa nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel.Vă prezentăm mai jos, soluţia de astăzi a instanţei, pe scurt, aşa cum a fost ea enunţată pe portalul just.ro

Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea formulată de reclamantul Municipiul Hunedoara în contradictoriu cu pârâtele SC ESPAROM S.A. prin administrator special Țuțuraș Bogdan și prin administrator judiciar Alfa & Quantum Consulting SPRL și SC COMTUR LOWE SRL prin administrator special Leu Nicolae şi prin lichidator judiciar Cabinet de Insolvență David Claudia Mariana și în consecință: Obligă pârâtele la împrejmuirea imobilelor bloc de locuinţe nr. 1 cu D+P+4E înscris în CF 6013, cu număr cadastral 2032/35/a, situat din punct de vedere administrativ în Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918 (fostă Moldovei), jud. Hunedoara, bloc de locuinţe nr. 2 cu D+P+4E înscris în CF 6024, cu număr cadastral 2032/35/b, situat din punct de vedere administrativ în Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918 (fostă Moldovei), jud. Hunedoara, ambele imobile proprietatea pârâtei SC Esparom SA și bloc de locuinţe nr. 3 cu D+P+4E înscris în CF 6025, cu număr cadastral 2032/35/c, situat din punct de vedere administrativ în Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918 (fostă Moldovei), jud. Hunedoara, proprietatea ambelor pârâte, astfel încât să fie imposibil accesul publicului în interiorul acestora.
Obligă pârâtele să asigure paza la aceste imobile.
Respinge în rest cererea. Obligă pârâtele să plătească reclamantului suma de 5.000 lei cheltuieli de judecată parţiale, reprezentând onorarii expertize.
Cu apel, în termen de 30 zile de la comunicare. În cazul exercitării căii de atac, cererea de apel se depune la Judecătoria Hunedoara. Pronunţată la data de 24.02.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.