eveniment

Profesorii Anișor Pârvu și Dan Ștefan Marinescu, Cetățeni de Onoare ai municipiului Hunedoara

În cadrul ședinței de consiliu local din data de 28 noiembrie 2019, doi reprezentanți de seamă ai învățământului hunedorean au fost distinști cu titlul de Cetățeni de Onoare ai municipiului Hunedoara. Este vorba despre Anișor Pârvu și Dan Ștefan Marinescu.

Anișor Pârvu

Domnul Anișor Pârvu s-a născut la data de 2 ianuarie 1957, în satul Golenți din județul Dolj. A urmat cursurile Școlii Generale Nr. 1 Calafat și Liceului „Nicolae Bălcescu” din Craiova. Este absolvent al Facultății de Științe ale Naturii, specializarea Fizică, din cadrul Universității Craiova.

În anul 1982, prin repartiție guvernamentală, a devenit profesor de fizică la Școala Generală Nr. 9 Hunedoara, iar din anul 1990 a fost transferat la Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara. În perioada 1991–2000 a fost lector asociat al Facultății de Inginerie din Hunedoara, iar din anul 2012 pânâ în 2017 a fost lector al Universității „Alma Mater” Sibiu, susținând cursurile de management strategic și managementul mediului.

În calitate de profesor, a reușit să stimuleze interesul științific al elevilor și al studenților, să cultive acestora pasiunea pentru studiul stiințelor exacte. Astfel, elevi ai domnului profesor au devenit profesori care predau fizica, unul fiind, în prezent, student al unei facultăți de fizică din Anglia.

Este director al Colegiului Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara din anul 1991. Activitatea managerială a domnului profesor a pus o amprentă serioasă în evoluția acestei școli din municipiul Hunedoara, transformând-o într-un centru–resursă de formare profesională a tinerilor și adulților din comunitatea hunedoreană.

A coordonat grădinițele din municipiul Hunedoara între anii 2000–2007. A fost inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara în perioada 2005–2007. A contribuit cu profesionalism și spirit civic la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a unităților școlare din municipiul Hunedoara și din județul Hunedoara (grădinițe, școli generale și licee).

A publicat numeroase studii de specialitate și lucrări stiințifice, în calitate de autor și coautor, dintre care amintim:

  • Simularea experimentelor de fizică, cu ajutorul calculatorului;
  • Determinarea experimentală a coeficientului de propagare a temperaturii în soluri nisipoase;
  • Posibilități de stocare a energiei solare;
  • Studiu experimental al proprietăților fizice ale solului;
  • Depoluarea solurilor și apelor subterane;
  • Culegere de teste grilă și probleme pentru ciclul inferior al liceului;
  • Managementul, calitatea și fenomenele fizice în poluarea mediului.

Anișor Pârvu este membru fondator și președinte al Asociației Europene a Profesorilor – secțiunea română, al cărei sediu se află la Hunedoara. Prin aducerea la Hunedoara a sediului acestei asociații s-a accentuat dimensiunea europeană și multiculturală a învățământului hunedorean, prin facilitarea interacțiunilor dintre școlile românești și organizații culturale din întreaga Europă.

Acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Hunedoara de către Primăria și Consiliul Local al Municipiului Hunedoara reprezintă un semn de recunoaștere și apreciere a întregii activități profesionale a domnului profesor Anișor Pârvu.

Primarul Dan Bobouțanu și prof. Anișor Pârvu, Cetățean de Onoare al municipiului Hunedoara

Dan Ștefan Marinescu

Dan Ștefan Marinescu s-a născut la data de 17 martie 1958, în comuna Bocșa (sat Câmpia) din județul Sălaj, într-o familie de dascăli: tatăl profesor de istorie, mama învățătoare. Urmează școala primară în satul natal, iar gimnaziul în Comuna Roșiile din județul Vâlcea. A absolvit Colegiul Național „Carol I” din Craiova, promoția 1976.

A absolvit, în anul 1981, Facultatea de Matematică a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde obține și titlul de Doctor în Matematică, în anul 2003.

Începe activitatea la catedră ca profesor de matematică la Școala Generală nr. 2 Hunedoara (1981-1988). Devine apoi profesor titular de matematică al Colegiului Național „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara (din 1988 și până în prezent). A fost cadru didactic asociat al Universității „Vasile Goldiș” Arad, filiala Hunedoara, în perioada 2003-2013 și cadru didactic al Universității „Alma Mater” Sibiu din 2008 până în 2016.

Activitatea de conducere a unei instituții de învățământ preuniversitar de stat o începe ca director adjunct al Colegiului Național „Iancu de Hunedoara” între anii 1991-1993. Devine apoi director al Colegiului Național „Iancu de Hunedoara” din 1994 și până în prezent.

În calitate de director al colegiului, desfășoară activități specifice privind:

  • Reconsiderarea managementului la nivelul școlii și al clasei din perspectiva egalizării șanselor;
  • Asigurarea, pentru fiecare elev și cadru didactic din școală, a accesului la tehnologia infomațională, mijloc modern de aplicare a metodelor instructiv-educative;
  • Implicarea colegiului în activități ale Centrelor de Excelență și de pregătire pentru performanță. Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” este Centru județean de pregătire pentru concursurile și olimpiadele naționale în domeniul matematicii, iar domnul prof. dr. Dan Ștefan Marinescu este coordonatorul centrului.

În perioada 1981-2019, domnul prof. dr. Dan Ștefan Marinescu, în calitate de profesor coordonator, a obținut cu elevii pregătiți peste 200 de premii și mențiuni la fazele județene ale olimpiadelor și concursurilor de matematică; peste 100 de premii și mențiuni la fazele interjudețene; 42 de premii și mențiuni la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor de matematică.

Procentul de promovabilitate la Examenele Naționale (Bacalaureat, Evaluare Națională) în perioada de directorat a prof. dr. Dan Ștefan Marinescu a fost constant peste 90%. Absolvenții Colegiului Național „Iancu de Hunedoara” urmează, în procentaj de peste 90%, instituții de învățământ superior, aceștia pregătindu-se pentru a deveni personalități în domeniile lor, ceea ce face ca municipiul Hunedoara să fie reprezentat de specialiști la nivel național și internațional.

În perioada 1988–2019, dintre absolvenții colegiului, 500 au devenit medici, 200 juriști, 200 ingineri/informaticieni, 200 cadre didactice (din care 60 au accesat pentru învățământul superior).

Aceasta este, succint, contribuția deosebită a domnului prof. dr. Dan Ștefan Marinescu, în cei 39 de ani de activitate pe tărâmul învățământului hunedorean.

Acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Hunedoara de către Primăria și Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, este o continuare onorantă a aprecierii de care se bucură în prezent domnul profesor Dan Ștefan Marinescu.

Primarul Dan Bobouțanu și prof. Dan Ștefan Marinescu, Cetățean de Onoare al municipiului Hunedoara