comunicat

647 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM HUNEDOARA

Comunicat de presă furnizat de AJOFM Hunedoara

În prima lună a anului 2019, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă 647 persoane, dintre care 267 femei. Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 240 au peste 45 de ani, 242 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 126 au între 25 și 35 de ani, iar 39 sunt tineri sub 25 de ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 455 provin din mediul urban, iar 192 persoane sunt din mediul rural. Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au ca studii școala profesională sau de arte și meserii,180, urmate de cele cu studii liceale, 297. Numărul celor fără studii sau cu studii primare și gimnaziale este de 143, cei cu studii postliceale sunt în număr de 15, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 12. Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 166 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în cursul lunii ianuarie 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 1.815 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, puteți accesa www.ajofmhd.ro .