știri

15 martie – termenul pentru depunerea sau actualizarea dosarelor persoanelor care solicită locuinţe ANL în municipiul Hunedoara

Săptămâna trecută (în data de 16.02.2021) a avut loc recepţia lucrărilor de construire a noului bloc ANL din municipiul Hunedoara, situat pe strada Alexandru Vlahuţă.

În această perioadă, la Serviciul de Fond Locativ din cadrul Primăriei se actualizează fiecare dosar existent. De asemenea, încă mai pot fi depuse şi dosare noi. Pentru ambele situaţii (actualizări dosare şi dosare nou depuse) termenul – limită a fost stabilit pentru data de 15.03.2021.

După această dată, toate dosarele vor fi evaluate de comisia socială de analizare a solicitărilor/cererilor privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, la nivelul municipiului Hunedoara.

În următoarea fază a procedurii, lista beneficiarilor va fi supusă spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Hunedoara.

Estimăm că repartizarea efectivă a locuințelor va avea loc în perioada aprilie – mai a anului curent.

Repartizarea locuințelor în noul bloc ANL se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.152/1998 (republicată, cu modificările și completările ulterioare) și în baza Hotărârii Consiliului Local nr 74/2019 privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.

Conform prevederilor legale, pot beneficia de locuințe ANL persoanele majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele A.N.L., persoane care pot primi repartiții în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.Prin excepție, medicii rezidenți și medicii specialiști, precum și cadrele didactice calificate pot depune cereri pentru repartizarea locuințelor construite prin programele A.N.L. și după împlinirea vârstei de 35 de ani.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la Serviciul de Fond Locativ al Primăriei municipiului Hunedoara, tel: 0254.716322 – interior 329.Criteriile de prioritate la repartizarea de locuinţe ANL stabilite de Consiliul Local Hunedoara pot fi consultate accesând link-ul următor: https://www.primariahunedoara.ro/files/news_files/HCL_74-2019.pdf.

Legea 152/1998 (republicată) poate fi consultată accesând link-ul de mai jos: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15222