comunicat proiecte

Proiect pentru revitalizarea comunității: Strada Castelului, Centrul de tineret și Albia râului Cerna

Un proiect cu trei componente, în valoare totală de aproape 10 milioane de lei (peste două milioane de euro), se află în faza de precontractare la ADR Vest. Acesta vizează zone din centrul vechi al municipiului Hunedoara, mai precis, strada Castelului, albia râului Cerna și centrul de tineret care va fi realizat în apropierea Castelului Corvinilor.

Valoarea totală a proiectului, în lei, este de 9,881,097.70. În euro, totalul ajunge la 2.121.545,40.

Strada Castelului

Prin reabilitarea străzii Castelului se urmărește îmbunătățirea infrastructurii și a standardelor și condițiilor de trai:

 • Strada Castelului va asigura legătura între principalele obiective ale Municipiului Hunedoara, inclusiv între Centrul de tineret și Albia râului Cerna, care vor fi reabilitate în cadrul aceluiași proiect de investiții.
 • legătura rutieră cu drumul județean DJ687E.
 • legătura între străzile Mihai Eminescu și Gabriel Bethlen;
 • sporirea și asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere și a condiţiilor de confort, concomitent cu creșterea vitezelor de circulație și implicit reducerea duratelor de transport;
 • efectuarea lucrărilor corespunzătoare de întreținere și modernizare;
 • reducerea impactului asupra mediului.

Centrul de tineret

Trei proiecte în valoare totală de aproape 10 milioane de lei (peste două milioane de euro) se află în faza de precontractare la M.D.R.A.P. (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice). Acestea vizează zone din centrul vechi al municipiului Hunedoara, mai precis, strada Castelului, albia râului Cerna și centrul de tineret care va fi realizat în apropierea Castelului Corvinilor.

Prin această investiție se are în vedere atingerea următoarelor obiective:

 • Amenajarea spațiilor necesare funcționării centrului de tineret prin recompartimentări interioare care să asigure fluxurile necesare de circulație specifice funcțiunii, precum și consolidări și reparații structural locale. Reabilitarea presupune înlocuirea instalațiilor termice, sanitare și electrice.
 • Sunt prevăzute lucrări de înlocuire a tâmplăriei exterioare prin asigurarea unei termo-fono-izolații cât mai bune, cu sistem suplimentar de antiefracție și a unei ventilații naturale a spațiului.
 • Lucrările exterioare vor presupune reabilitarea fațadelor și schimbarea învelitorii, și refacerea tuturor elementelor de detaliu.
 • Prin reabilitarea clădirii se va avea în vedere accesul persoanelor cu dizabilități prin sistematizarea terenului exterior și rampă de acces în clădire.
 • Pentru a crea un centru de tineret ce permite realizarea unor activități specifice, se va amenaja curtea exterioară prin amplasarea unui amfiteatru exterior cu scenă și panou de proiecție de tip cinema, realizarea unui sistem de gradene și a unei rețele de alei pietonale și rutiere.
 • De asemenea, se va amenaja o zonă verde pe toată suprafața rămasă prevazută cu gazon, arbori și arbuști ornamentali. Se va schimba împrejmuirea și poarta de acces.
 • Clădirea actuală ce urmează a fi reabilitată nu a fost proiectată să utilizeze eficient utilitățile.
 • Prin reabilitarea construcțiilor se va avea în vedere refacerea instalațiilor și modernizarea lor, astfel încât utilitățile să fie utilizate eficient.

Albia râului Cerna

Proiectul Albia râului Cerna, văzut de sus

Prin proiectul de reabilitare a albiei râului Cerna se urmărește reamenajarea totală a structurii existente a cursului de apă, prin următoarele lucrări de intervenții:

 • Amenajare albie prin recalibrare pe o lungime 585 de metri;
 • Lucrări de ecologizare și salubrizare;
 • Defrișarea vegetației din zona albiei minore.
 • Consolidarea malurilor și a zidurilor de sprijin;
 • Amenajare promenadă, pe malul drept al râului, cu spații verzi înierbate și gradene din beton cu locuri de stat în apropierea apei curgătoare;
 • Transformarea albiei râului într-un spațiu destinat publicului și folosirea acestei zone pentru relaxare și agrement;
 • Aplicare mobilier urban: bănci, coșuri de gunoi, jardiniere stradale, corpuri de iluminat, cișmele;
 • Propunerea unei noi rețele de iluminat stradal de-a lungul porțiunii amenajate pentru crearea unui ambient plăcut;
 • Crearea de accese în albia minoră a râului;
 • Montarea de platforme mobile pentru persoanele cu dizabilități în zonele scărilor propuse.