știri

17 septembrie: Ziua Mondială pentru Siguranța Pacientului

În octombrie 2004, OMS a lansat programul WHO Patient Safety privind siguranța pacientului, ca răspuns la o rezoluție a Adunării Mondiale a Sănătății (2002), care solicita Organizației și Statelor Membre să acorde atenție maximă acestei probleme. Programul WHO Patient Safety își propune să coordoneze, să difuzeze și să accelereze îmbunătățirea siguranței pacienților în întreaga lume. Siguranța pacientului poate fi definită ca fiind absența oricărui prejudiciu care poate fi prevenit la un pacient și reducerea riscului efectelor nocive asociate asistenței medicale la un nivel minimal.

Ziua Mondială pentru Siguranța Pacientului a fost creată pentru a facilita dezvoltarea politicilor și practicilor privind siguranța pacienților în toate Statele Membre OMS și pentru a acționa ca o forță majoră la îmbunătățirea siguranței acestora.

Campania ZMSP din acest an, organizată pentru prima oară în România, cu tema Îngrijirile medicale în condiții de siguranță are ca scop Conștientizarea profesioniștilor din domeniul furnizării serviciilor de sănătate, precum și a pacienților asupra importanței îngrijirilor medicale de calitate cât și asupra siguranței pacienților.

Strategia naţională de sănătate 2014 – 2020 şi Planul de acţiuni pe perioada 2014 – 2020 prevede o serie de direcţii strategice de acţiune și măsuri printre care și Creşterea gradului de siguranţă a pacientului şi a calităţii serviciilor medicale în unităţile sanitare prin:

  • introducerea evaluărilor de rutină ale performanţei la toate nivelurile de îngrijire folosind protocoale de estimare a performanţei pe diferite niveluri de îngrijire;
  • implementarea la nivel naţional a conceptului de siguranţă a pacientului precum şi a instrumentelor/procedurilor aferente, bazate pe evidenţele/bunele practici internaţionale (OMS, UE);
  • elaborarea și implementarea unui plan strategic naţional cuprinzând măsuri generale pentru îmbunatăţirea siguranţei pacientului; dezvoltarea şi implementarea programelor de raportare, investigare și concluzionare privind evenimentele adverse;
  • dezvoltarea unor programe de cercetare privind siguranţa pacientului;
  • informarea-educarea populaţiei împotriva abuzului de antibiotice.

În UE, circa 3,2 milioane de pacienți sunt afectați de Infecţii asociate ingrijirilor medicale (HAI) în fiecare an, iar 37 000 dintre ei mor ca o consecință directă. Măsurile simple și ieftine de prevenire și control al infecțiilor, precum igiena adecvată a mâinilor, ar putea reduce frecvența HAI cu mai mult de 50%.

În România, în primele 4 luni ale anului 2019 au fost raportate de către 69 de spitale, peste 1.000 de HAI. Cele mai multe infecții raportate au fost cu Clostridium dificile, Acinetobacter, Klebsiella și Staphylococcus aureus meticilino-rezistent. În raportări s-a evidențiat și o creștere cu 10% a detectării prezenței altor bacterii care se dezvoltă în mediul spitalicesc. Infecţii asociate ingrijirilor medicale – jud. Hunedoara (primele 4 luni 2018/2019).

Directia de Sănătate Publică, în parteneriat cu Spitalul de Urgenţă Petroşani si Spitalul Municipal „Dr.Al.Simionescu” Hunedoara ,vor celebra campania ZIUA MONDIALA PENTRU SIGURANȚA PACIENTULUI (ZMSP) – 17 septembrie 2019, la ora 13:00, in Amfiteatrul din incinta Spitalului Municipal „Dr. Al. Simionescu” Hunedoara, simpozion organizat cu participarea personalului medical din cadrul spitalului, cu prezentare de diapozitive și distribuirea unor materiale informativ-educative.