știri

Raportul Poliției Locale a municipiului Hunedoara pe primul trimestru al anului 2019

În primul trimestru al anului 2019, Poliția Locală a municipiului Hunedoara a aplicat aproape 2.000 de sancțiuni contravenționale, amenzile totalizând 947.335 de lei.

Biroul Ordine Publică și Evidența Persoanelor a aplicat 529 de amenzi în valoare de 453.640 lei, și 442 de avertismente scrise. Activitatea acestui birou include: supravegherea unor obiective importante din oraș, controale privind modul de depozitare a deșeurilor menajere și industriale, respectarea regulilor de comerț și desfășurarea corespunzătoare a activităților din piețe (inclusiv la târgul de vechituri, care are loc în fiecare sâmbătă), măsuri de ordine cu ocazia manifestărilor cultural-artistice și sportive organizate la nivel local, dar și aplanarea unor stări conflictuale, depistarea cerșetorilor și persoanelor fără adăpost, soluționarea unui număr de 430 de sesizări ale cetățenilor (430, din care sesizări scrise 39și 391telefonice, preluate prin dispecerat). De asemenea, au fost aplicate 667 de avertismente verbale și au fost legitimate 714 persoane.

Pe parcursul trimestrului I au fost efectuate o serie de acțiuni care au vizat curățenia orașului, verificarea producătorilor și a societăților comerciale din piața Obor, verificarea societăților comerciale privind expunerea spre vânzare a mărfurilor sau produselor fără specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat, combaterea fumatului în incinta instituțiilor de învățământ. Polițiștii locali au mai identificat persoane care locuiesc fără forme legale în locuințele sociale ale primăriei.

Polițiștii de la Biroul Control Comercial, Disciplină în Construcții și Mediu au dat 68 de amenzi și 227 de avertismente, totalul amenzilor însumând 380.600 lei. Ei au verificat legalitatea activităților de comercializare a produselor în piețele agro-alimentare Obor și Dunărea, existența autorizațiilor de funcționare la locul de desfășurare a activităților comerciale, precum și a vizei în termen a autorizației de funcționare, au verificat respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare, deținerea în legalitate a contractelor de închiriere a terenurilor pe domeniul public și respectarea destinației aprobate, respectarea orarului de funcționare aprobat și afișat, precum și întocmirea și afișarea în magazine a prețurilor și tarifelor.

În cadrul celor 244 de controale comerciale efectuat, au fost constatate următoarele nereguli: autorizații cu viza expirată, exercitarea de activități și prestări de servicii fără autorizații de funcționare, funcționarea unor terase fără a avea autorizații de comerț stradal, amplasarea panourilor publicitare pe căile pietonale, lipsa orarului de funcționare sau afișarea sa pe un spațiu redus vizibil, încetarea activității la un număr de 29 de puncte de lucru ale societăților care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Hunedoara, prețurile afișate necorespunzător ori nelizibile, depozitarea necorespunzătoare a ambalajelor și a produselor în spațiile de vânzare din Piața Obor, precum și neîndeplinirea obligației de menținere a curățeniei în jurul punctelor de lucru a unor societății comerciale sau la mesele de comercializare a produselor cu regim ocazional (mărțișoare, flori, artizanat).

Pe linie de protecția mediului, polițiștii de la Biroul Control Comercial, Disciplină în Construcții și Mediu au verificat respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale, respectarea programului de lucrări privind asigurarea curățeniei stradale de către firmele de salubritate, respectarea obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către instituțiile publice, operatorii economici, persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodărești, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor și a spațiilor verzi, respectarea normelor privind păstrarea curățeniei în locurile publice din municipiul Hunedoara, respectarea standardelor și a normelor privind nivelul de zgomot și poluarea sonoră, respectarea normelor privind păstrarea curățeniei albiilor râurilor și a cursurilor de ape ce traversează municipiul Hunedoara, respectarea normelor privind protejarea și conservarea spațiilor verzi din municipiul Hunedoara, respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale, existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii.

S-au efectuat un număr de 81 de controale la societăți comerciale, în vederea verificării respectării obligațiilor privind întreținerea curățeniei, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a trotuarelor, căilor de acces, a parcărilor, precum și verificarea existenței contractelor de salubritate.

Biroul Control Comercial, Disciplină în Construcții și Mediu a realizat o acțiune de prevenire a incendiilor provocate de arderea vegetației uscate în localitatea Răcăștie prin informarea locuitorilor asupra prevederilor legale în acest sens (O.U.G 195/2005 privind protecția mediului). A fost verificată starea de curățenie din spațiile administrate de șase unități de învățământ din municipiul Hunedoara în vederea realizării salubrizării zonelor administrate de acestea și prevenirii apariției deșeurilor. Au fost identificate 16 autoturisme staționate nelegitim pe zona verde, urmând a fi aplicate sancțiuni contravenționale în conformitate cu normele legale în vigoare.

Biroul Dispecerat, Baze de Date și Monitorizare a înregistrat 477 de sesizări de la cetățeni, dintre care 263 telefonice. De la sesizări Dispeceratul Poliției Române (112) au fost preluate 20 de sesizări. Polițiștii au onorat toate cererile organelor abilitate – Poliția Română, Judecătorie, Parchet – cu privire la înregistrări ale camerelor de supraveghere, inclusiv cererea de stocare a unor înregistrări venite din partea unor cetățeni, pentru a fi puse la dispoziția organelor abilitate în cazul formulării unei cereri ulterioare în acest sens.

Polițiștii locali din cadrul Biroul Circulație au aplicat pe parcursul celor trei luni un număr de 406 de avertismente scrise și 271 de amenzi, în valoare de 113.095 lei. Biroul Circulație asigură permanent, 24 de ore din 24, o patrulă pentru participarea la activități specifice, organizate în zona școlilor, parcări pe zona verde, parcări de domiciliu, indicatoare de circulație, în cazul unor evenimente neprevăzute (calamități naturale – inundarea unor sectoare de drum aflate în administrarea municipalității) sau la fluidizarea traficului în zonele unde se execută lucrări de toaletare a arborilor din municipiul Hunedoara, avertizarea proprietarilor de mașini care parchează pe zona verde sau care își expun spre vânzare autovehiculele etc.