știri

Consiliul Local a aprobat modernizarea Grădiniței Nr. 6 din Micro 7

Grădinița cu Program Normal Nr. 6, str. Trandafirilor, structură a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 1 Hunedoara, urmează să fie modernizată cu fonduri de la bugetul propriu al municipiului Hunedoara.

Hotărârea privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru acest obiectiv de investiție a fost aprobat de consilierii locali în cadrul ședinței ordinare care a avut loc joi, 28 noiembrie 2019.

Imobilul în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal Nr.6, este situat pe strada Trandafirilor din municipiul Hunedoara și face parte din cadrul Centrului de Execuție Bugetară Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, regimul de înălțime P+E, și include săli de clasă, birouri pentru personalul administrativ, grupuri sanitare, etc.

Deoarece până în prezent nu s-au executat reparații majore la această clădire, unitatea de învățământ nu a beneficiat nici de fonduri de la bugetul de stat în vederea realizării unor lucrări de reabilitare/modernizare, este necesar a se efectua astfel de lucrări, întrucât instalațiile sanitare, canalizare, de încălzire și electrice nu mai îndeplinesc condițiile normale de funcționare, fiind foarte vechi și totodată, este necesar a se executa și lucrări de construcții (înlocuire tâmplărie, reparații interioare și exterioare la fațade, zugrăveli, etc.), imobilul, din cauza vechimii sale fiind degradat și uzat moral.

Prin aceste lucrări de modernizare se urmărește crearea unor condiții optime de desfășurare a procesului de învățământ preșcolar precum și reducerea consumurilor la utilități. Lucrările de modernizare vor consta în: revizuire șarpantă din lemn, refacere învelitoare din tablă, montare jgheaburi și burlane, înlocuire tâmplărie interioară și exterioară, anveloparea clădirii refacere finisaje interioare și exterioare, refacere instalații sanitare, de încălzire și electrice, montare opritori de zăpadă, dotare grupelor cu mobilier, tablă interactivă, dotarea bucătăriei cu mașină de gătit și hotă profesională, amenajări exterioare prin realizarea unui loc de joacă exterior, realizare parcare etc.

Pentru întocmirea proiectului tehnic şi implicit realizarea efectivă a investiţiei amintite mai sus, în anul 2017 s-a întocmit documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenții în conformitate cu Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare. Documentația inițială a fost întocmită respectând standardele de cost prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 363/2010, iar în luna septembrie a anului 2018 aceste standarde au fost abrogate prin O.U.G. nr. 85/2018 . Având în vedere atât abrogarea standardelor de cost cât și faptul că în documentație era prevăzută realizarea unei mansardări a grădiniței, neexistînd fonduri suficiente pentru realizarea tuturor lucrărilor propuse, în 2019 a fost necesară refacerea corespunzătoare a documentației de avizare a lucrărilor de interventii, renunțându-se totodată și la soluția mansardării.