comunicat

Raport de activitate al Poliției Locale, pentru anul 2019

În cadrul Direcţiei Poliţia Locală Hunedoara funcționează:

 • Serviciul Ordine Publică, Evidenţă Persoane, Dispecerat, Baze de Date şi Monitorizare
  • Biroul Ordine Publică şi Evidenţa Persoanelor;
  • Biroul Dispecerat, Baze de Date şi Monitorizare;
 • Birou Circulaţie;
 • Birou Control Comercial, Disciplină în Construcţii si Mediu

Din totalul de 74 de posturi prevăzute în statul de funcţii al Direcţiei Poliţia Locală, în prezent sunt încadrate 4 posturi de funcţionari publici de conducere, 52 de posturi de funcţionari publici de execuție (polițiști locali) și 3 posturi de personal contractual. 

Potrivit competențelor stabilite prin lege, pe parcursul anului 2019, la nivelul Poliției Locale au fost efectuate o serie de acțiuni care au vizat:

 • verificarea stării de curățenie din zonele adiacente drumurilor și cursurilor de apă de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Hunedoara;
 • verificarea producătorilor și a societăților comerciale din piața Obor;
 • verificarea societăților comerciale, privind expunerea spre vânzare a mărfurilor sau produselor fără specificarea termenului de valabilitate, ori cu termenul de valabilitate expirat;
 • activități de informare și consiliere a elevilor pe linie de siguranță, în unitățile de învățământ de pe raza municipiului Hunedoara;
 • combaterea fumatului în incinta instituțiilor de învățământ;
 • verificarea stării de curățenie din spațiile administrate de unitățile de învățământ din municipiul Hunedoara în vederea asigurării unor condiții optime pentru desfășurarea activităților specifice acestora;
 • acțiuni de prevenire a incendiilor provocate de arderea vegetaţiei uscate prin informarea locuitorilor asupra prevederilor legale în acest sens (O.U.G 195/2005 privind protecția mediului);
 • razii împreună cu jandarmi din cadrul I.J.J. Hunedoara și agenți de poliție din cadrul Poliției municipiului Hunedoara pentru identificarea persoanelor care locuiesc fără forme legale în locuințele sociale care aparțin primăriei municipiului Hunedoara;
 • acțiuni cu efective sporite pe raza municipiului Hunedoara, pentru identificarea persoanelor care tulbură liniștea publică și nu respectă regulile de conviețuire socială;
 • executarea în condițiile legii a mandatelor de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială;
 • campanii de informare a cetățenilor (prin intermediul Asociațiilor de Proprietari) asupra obligațiilor legate de modul de colectare a deșeurilor ce provin din gospodării conform prevederilor legale din domeniu;
 • identificarea autoturismelor staționate nelegitim pe zona verde, precum și sancționarea contravențională a proprietarilor acestora în conformitate cu normele legale în vigoare;
 • efectuarea de controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;
 • verificarea împreună cu reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Hunedoara a respectării prevederilor legale de mediu pe raza administrativ-teritorială a municipiului Hunedoara;
 • misiuni comune pe linie de ordine publică cu agenți din cadrul Poliției municipiului Hunedoara;
 • misiuni comune pe linie de siguranță rutieră cu agenți din cadrul Poliției municipiului Hunedoara (sprijin în cazul producerii unor accidente).

Principalii indicatori de activitate în cadrul Direcției Poliției Locale Hunedoara:

 • soluţionare sesizări ale cetăţenilor. 2.507;
 • acțiuni specifice comune cu reprezentanții primăriei: 731;
 • informări persoane despre emiterea mandatelor de executare a muncii în folosul comunității: 123;
 • controale la societăți comerciale, în vederea verificării respectării obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a trotuarelor, căilor de acces, a parcărilor, precum şi verificarea existenţei contractelor de salubritate: 561;
 • controale la toate punctele de colectare a deșeurilor municipale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Hunedoara: 1.144;
 • verificarea stării de curățenie a zonelor adiacente drumurilor de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Hunedoara în vederea
 • constatării depozitărilor necontrolate de deșeuri: 52;
 • măsuri de ordine publică în cadrul manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local: 24;
 • supraveghere amenajări Bd. Corvin – zona Pietonală: permanent;
 • aplanarea unor stări conflictuale: 53;
 • cerşetori, minori lipsiți de supraveghere şi vagabonzi depistaţi: 26;
 • persoane legitimate asupra cărora au existat suspiciuni de săvârșire a unor fapte antisociale: 3.359.

Sancțiuni, avertismente și amenzi aplicate în 2019:

Pe parcursul anului 2019, la nivelul Poliției Locale au fost aplicate 8.221 de sancțiuni contravenționale din care un număr de 3.239 avertismente verbale și un număr de 4.982 amenzi și avertismente scrise în valoare totală de 1.660.640 de lei, după cum urmează:

 • Biroul de Ordine Publică și Evidența Persoanelor a aplicat un număr de 2.471 sancțiuni contravenționale în valoare de 770.700 lei.
 • Biroul Rutier a aplicat un număr de 1.940 sancțiuni în valoare de 255.120 lei.
 • Biroul Control Comercial, Disciplină în Construcții și Mediu a aplicat un număr 571 de sancțiuni contravenționale în valoare de 634.820 lei.

Poliția Locală manifestă întreaga disponibilitate în soluționarea problemelor cetățenilor și a instituțiilor potrivit competențelor stabilite prin lege și este permanent în slujba comunității. Telefon dispecerat: 0254-954 sau 0254-711.959.

Poliția Locală Hunedoara
Director Executiv,
Răducu Marius Pasc