Hotărâri ale consiliului local

13 Ianuarie 2020

HCL 422 / 2019

privind aprobarea acordării subvenţiei de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara pentru luna noiembrie 2019

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 421 / 2019

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului de Arheologie, Istorie si Etnografie Hunedoara, aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2020

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 420 / 2019

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Hunedoara, aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2020

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 419 / 2019

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Hunedoara, serviciu public cu personalitate juridică din subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2020

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 418 / 2019

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2020

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 417 / 2019

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Unității de Asistență Medico Socială „Părintele Arsenie Boca”, din subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2020

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 416 / 2019

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Hunedoara, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2020

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 415 / 2019

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii din incinta clădirii Sitului Industrial „SSA Hunedoara” situată în municipiul Hunedoara, str. Furnalelor, nr. 2B, aparţinând domeniului public al Municipiului Hunedoara

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 414 / 2019

privind modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 286/2019 privind aprobarea structurii organizatorice – organigrama si a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara si pentru Serviciile Publice fără personalitate juridica subordonate Consiliului Local ...

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 413 / 2019

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Amenajare loc de joacă, localitatea Pestișu Mare, municipiului Hunedoara, județul Hunedoara“

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 412 / 2019

privind repartizarea unei locuințe de necesitate situată în municipiul Hunedoara

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 411 / 2019

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 308/2014 privind repartizarea unor locuințe de necesitate

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 410 / 2019

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 308 /2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Reabilitare, modernizare și dotare ...

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 409 / 2019

privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Hunedoara, pentru anul şcolar 2020-2021

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 408 / 2019

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Prim Transprest Hunedoara S.R.L.

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 407 / 2019

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 406 / 2019

privind încetarea Contractului de comodat nr. 29993/22.06.2012 încheiat între Municipiul Hunedoara şi Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, cu modificările ulterioare

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 405 / 2019

privind retragerea Municipiului Hunedoara din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 404 / 2019

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Societății Salubprest Hunedoara S.R.L.

Vezi mai mult
13 Ianuarie 2020

HCL 403 / 2019

privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății Salubprest Hunedoara S.R.L.

Vezi mai mult
10 Ianuarie 2020

HCL 402 / 2019

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere având ca obiect bunurile aflate în domeniul public al municipiului Hunedoara și date în administrarea Serviciului Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor din municipiul Hunedoara

Vezi mai mult
10 Ianuarie 2020

HCL 401 / 2019

privind aprobarea preţului de referinţă pe specii/ grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului, pentru masa lemnoasă provenită din fond forestier proprietatea publică a Municipiului Hunedoara, aferent anului 2020

Vezi mai mult
10 Ianuarie 2020

HCL 400 / 2019

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite în Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara

Vezi mai mult
10 Ianuarie 2020

HCL 399 / 2019

privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de beneficiarii, aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico - Socială ”Părintele Arsenie Boca” Hunedoara

Vezi mai mult
10 Ianuarie 2020

HCL 398 / 2019

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2020 pentru copiii înscrişi la Creșa „Căsuţa cu Pitici” din municipiul Hunedoara

Vezi mai mult
10 Ianuarie 2020

HCL 397 / 2019

privind stabilirea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice de desfacere din piețele, târgurile și oboarele din Municipiul Hunedoara, a tarifelor de închiriere, precum și a tarifelor pentru serviciile prestate de către Serviciul Public Administrația Piețelor Târgurilor și Oboarelor, pe anul 2020

Vezi mai mult
10 Ianuarie 2020

HCL 396 / 2019

privind stabilirea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă şi a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Hunedoara, aflate în administrarea Consiliului Local şi a altor instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, pe anul 2020

Vezi mai mult
10 Ianuarie 2020

HCL 395 / 2019

privind stabilirea taxelor pentru utilizarea temporară a terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local şi a altor instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Hunedoara, pe anul 2020

Vezi mai mult

Primarul Municipiului Hunedoara

DAN BOBOUȚANU

PSD ales în 05.06.2016

email: primar@primariahunedoara.ro

tel: (0254) 716 322 - secretariat

 

Program audiențe: miercuri, ora 8:00

Galerie foto

Galerie foto

Galerie video

Galerie video

Vremea în Hunedoara

-3°C

max -3°C - min -3°

HUNEDOARA

Duminică, 19 ianuarie 2020

Curs valutar

Duminică, 19 ianuarie 2020
  • EUR

    1 EUR = 4.7792 RON

  • USD

    1 USD = 4.2976 RON

  • GBP

    1 GBP = 5.6074 RON

Certificări

Guvernare transparenta deschisa si participativa