Hotărâri ale consiliului local

21 Octombrie 2021

HCL 255 / 2021

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2021

Vezi mai mult
11 Octombrie 2021

HCL 254 / 2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.201/ 2020 privind aprobarea proiectului „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI ÎN MUNICIPIUL HUNEDOARA, PRIN INVESTIȚII ÎN TRANSPORTUL PUBLIC ECOLOGIC – CORIDORUL CENTRAL”și a cheltuielilor legate de proiect

Vezi mai mult
11 Octombrie 2021

HCL 253 / 2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.101/2019 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza Studiu de Fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI ÎN MUNICIPIUL HUNEDOARA, PRIN INVESTIȚII ÎN TRANSPORTUL PUBLIC ECOLOGIC – ...

Vezi mai mult
04 Octombrie 2021

HCL 252 / 2021

pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 408/2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara, cu modificările ulterioare

Vezi mai mult
04 Octombrie 2021

HCL 251 / 2021

privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii situate în municipiul Hunedoara, str. Alexandru Vlahuţă, nr.16A

Vezi mai mult
04 Octombrie 2021

HCL 250 / 2021

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

Vezi mai mult
04 Octombrie 2021

HCL 249 / 2021

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2021

Vezi mai mult
04 Octombrie 2021

HCL 248 / 2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.354/2019 privind aprobarea structurii organizatorice – organigrama, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare

Vezi mai mult
04 Octombrie 2021

HCL 247 / 2021

privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a municipiului Hunedoara a unor terenuri aflate în intravilanul municipiului Hunedoara

Vezi mai mult
04 Octombrie 2021

HCL 246 / 2021

pentru aprobarea arondării Creșei Căsuța cu Pitici din municipiul Hunedoara, prin decizie a Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, unei unități de învățământ preșcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică

Vezi mai mult
04 Octombrie 2021

HCL 245 / 2021

privind aprobarea dării în administrare către Direcția de Asistență Socială a municipiului Hunedoara, a unor bunuri necesare desfășurării activității

Vezi mai mult
04 Octombrie 2021

HCL 244 / 2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 301/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „ Realizare creșă nouă în municipiul Hunedoara”, cu modificările ulterioare

Vezi mai mult
04 Octombrie 2021

HCL 243 / 2021

privind aprobarea alocării sumei de până la 100.000 lei, din bugetul local al municipiului Hunedoara, pentru premierea familiilor care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an „Nunta de Aur”

Vezi mai mult
04 Octombrie 2021

HCL 242 / 2021

privind însuşirea Raportului informării și consultării publicului, precum și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO” str. Mureşului f. n., municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara

Vezi mai mult
04 Octombrie 2021

HCL 241 / 2021

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 389/2020 privind aprobarea componenţei comisiei mixte pentru sistematizarea circulaţiei în municipiul Hunedoara, precum și a Regulamentului de funcţionare a comisiei, cu modificările ulterioare

Vezi mai mult
04 Octombrie 2021

HCL 240 / 2021

privind aprobarea plății cotizației Municipiului Hunedoara pentru anul 2021 la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România

Vezi mai mult
04 Octombrie 2021

HCL 239 / 2021

pentru completarea Anexei la Hotărârea nr. 381/2019 privind aprobarea Procedurii de repartizare, organizare și funcționare a parcărilor de reşedinţă din municipiul Hunedoara

Vezi mai mult
15 Septembrie 2021

HCL 238 / 2021

privind stabilirea taxelor/tarifelor ce vor fi aplicate de Clubul Sportiv Hunedoara, pe anul 2021

Vezi mai mult
15 Septembrie 2021

HCL 237 / 2021

privind aprobarea asocierii Municipiului Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara și a Clubului Sportiv Hunedoara cu Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, în vederea realizării în comun a evenimentului de interes judeţean „Meciul de fotbal din șaisprezecimile Cupei României între CS Hunedoara și FCSB”

Vezi mai mult
15 Septembrie 2021

HCL 236 / 2021

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

Vezi mai mult
15 Septembrie 2021

HCL 235 / 2021

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2021

Vezi mai mult
15 Septembrie 2021

HCL 234 / 2021

privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Hunedoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar și al Clubului Sportiv Școlar, aflate pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara

Vezi mai mult
07 Septembrie 2021

HCL 233 / 2021

privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al municipiului Hunedoara, domnilor Mircea Rednic, Florea Vaetus, Dorin Mateuț, Ioan Petcu

Vezi mai mult
07 Septembrie 2021

HCL 232 / 2021

pentru aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor suprafețe de teren, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, precum și respingerea unor cereri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările ulterioare

Vezi mai mult
07 Septembrie 2021

HCL 231 / 2021

privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, a stabilirii ordinii și a modului de soluționare a cererilor

Vezi mai mult
07 Septembrie 2021

HCL 230 / 2021

pentru aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului Local nr.253/2014 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.73/1999, cu modificările şi completările ...

Vezi mai mult
07 Septembrie 2021

HCL 229 / 2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 2/2011 privind constituirea comisiei locale de ordine publică a municipiului Hunedoara şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, cu modificările ulterioare

Vezi mai mult
07 Septembrie 2021

HCL 228 / 2021

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii din incinta clădirii Bazinului de Înot, înscris în CF Hunedoara nr. 65913, situat în Municipiul Hunedoara, Strada Avram Iancu, Nr.15, aparţinând domeniului public al Municipiului Hunedoara cu destinaţia cabinet masaj/sală fitness aerobic

Vezi mai mult

Primarul Municipiului Hunedoara

DAN BOBOUȚANU

PSD ales în 27.09.2020

email: primar@primariahunedoara.ro

tel: (0254) 716 322 - secretariat

 

Program audiențe: miercuri, ora 9:00

Galerie foto

Galerie foto

Galerie video

Galerie video

Vremea în Hunedoara

3°C

max 3°C - min 3°

HUNEDOARA

Marți, 26 octombrie 2021

Curs valutar

Marți, 26 octombrie 2021
  • EUR

    1 EUR = 4.9472 RON

  • USD

    1 USD = 4.2560 RON

  • GBP

    1 GBP = 5.8502 RON

Certificări

Guvernare transparenta deschisa si participativa