Hotărâri ale consiliului local

27 Mai 2024

HCL 159 / 2024

privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE” al municipiului Hunedoara, domnului Florin-Sandu MAXIM

Vezi mai mult
27 Mai 2024

HCL 158 / 2024

privind aprobarea asocierii Municipiului Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara cu Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes judeţean

Vezi mai mult
27 Mai 2024

HCL 157 / 2024

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2024

Vezi mai mult
27 Mai 2024

HCL 156 / 2024

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

Vezi mai mult
15 Mai 2024

HCL 155 / 2024

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 388/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier in municipiul Hunedoara, județul Hunedoara - strada Petofi Șandor ”, ...

Vezi mai mult
15 Mai 2024

HCL 154 / 2024

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 379/2023, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem rutier in municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara-Aleea Constructorului ”, ...

Vezi mai mult
15 Mai 2024

HCL 153 / 2024

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara - strada Mureșului”, aprobat ...

Vezi mai mult
15 Mai 2024

HCL 152 / 2024

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 376/2023, privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii, a indicatorilor tehnico - economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem rutier in municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara-strada Gheorghe Doja ”, aprobat ...

Vezi mai mult
15 Mai 2024

HCL 151 / 2024

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 393/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara - strada Doinei”, aprobat ...

Vezi mai mult
15 Mai 2024

HCL 150 / 2024

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.150/2023, privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem rutier in municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara-strada Buituri ”, aprobat pentru finanţare prin Programul ...

Vezi mai mult
15 Mai 2024

HCL 149 / 2024

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 385/2023, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico - economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem rutier in municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara-Aleea Retezat”, aprobat pentru ...

Vezi mai mult
15 Mai 2024

HCL 148 / 2024

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 387/2023, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico - economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem rutier in municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara-Aleea Drum Nou ”, aprobat ...

Vezi mai mult
15 Mai 2024

HCL 147 / 2024

privind încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 309/170/29.06.2016

Vezi mai mult
15 Mai 2024

HCL 146 / 2024

privind conferirea titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Hunedoara, domnului Ioan IONESCU

Vezi mai mult
15 Mai 2024

HCL 145 / 2024

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 316/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitarea și modernizarea Liceului Teoretic “Traian Lalescu” – Corp Liceu Hunedoara ”, Județul ...

Vezi mai mult
15 Mai 2024

HCL 144 / 2024

pentru aprobarea Metodologiei de selecție și prioritizare a proiectelor din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Hunedoara pentru perioada 2021 – 2030, în vederea finanțării acestora prin Programul Regional Vest 2021-2027

Vezi mai mult
15 Mai 2024

HCL 143 / 2024

pentru aprobarea Regulamentului privind serviciul de utilizare a bicicletelor în sistem bike-sharing din municipiul Hunedoara

Vezi mai mult
15 Mai 2024

HCL 142 / 2024

pentru modificarea și completarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Hunedoara pentru perioada 2021 – 2030, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.480/2022

Vezi mai mult
09 Mai 2024

HCL 141 / 2024

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2024 privind aprobarea înființării ,,Asociația Club Sportiv F.C. CORVINUL HUNEDOARA 1921”

Vezi mai mult
09 Mai 2024

HCL 140 / 2024

privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara a unui preşedinte de şedinţă pentru perioada 01.05.2024 – 31.07.2024

Vezi mai mult
09 Mai 2024

HCL 139 / 2024

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”

Vezi mai mult
09 Mai 2024

HCL 138 / 2024

privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local al municipiului Hunedoara ca sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Română Peștișu Mare, de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Hunedoara

Vezi mai mult
09 Mai 2024

HCL 137 / 2024

pentru aprobarea bugetului proiectului “Dezvoltarea învățământului profesional în Regiunea Vest prin înființarea, operaționalizarea și dezvoltarea Consorțiului Regional Integrat pentru învățământ dual Hunedoara”, Contract de finanțare nr. 9703/04.04.2024

Vezi mai mult
09 Mai 2024

HCL 136 / 2024

privind alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul local al municipiului Hunedoara ca sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Sfântul Spiridon Hunedoara VII, de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Hunedoara

Vezi mai mult
09 Mai 2024

HCL 135 / 2024

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 204/2020 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local din Municipiul Hunedoara, prin atribuire directă operatorului Prim Transprest Hunedoara S.R.L., cu modificările și completările ulterioare

Vezi mai mult
09 Mai 2024

HCL 134 / 2024

pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 408/2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara, cu modificările ulterioare

Vezi mai mult
09 Mai 2024

HCL 133 / 2024

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 42/2022, cu modificările și completările ulterioare

Vezi mai mult
09 Mai 2024

HCL 132 / 2024

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

Vezi mai mult

Primarul Municipiului Hunedoara

DAN BOBOUȚANU

PSD ales în 27.09.2020

email: primar@primariahunedoara.ro

tel: (0254) 716 322 - secretariat

 

Program audiențe: miercuri, ora 9:00

Galerie foto

Galerie foto

Galerie video

Galerie video

Vremea în Hunedoara

20°C

max 15°C - min 20°

HUNEDOARA

Joi, 30 mai 2024

Curs valutar

Joi, 30 mai 2024
  • EUR

    1 EUR = 4.9762 RON

  • USD

    1 USD = 4.5851 RON

  • GBP

    1 GBP = 5.8519 RON

Certificări

Guvernare transparenta deschisa si participativa