Hotărâri ale consiliului local

07 Iunie 2022

HCL 254 / 2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea PRIM TRANSPREST HUNEDOARA S.R.L.

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 253 / 2022

privind însuşirea Raportului informării și consultării publicului, precum și aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru „Parcelare teren pentru atribuirea unor suprafeţe de teren în vederea construirii de spaţii comerciale sau de prestări servicii, conform Legii nr. 341/2004”, str. ...

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 252 / 2022

privind aprobarea proiectului „Amenajarea unui centru de resurse pentru ocupare” și a cheltuielilor legate de proiect.

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 251 / 2022

privind aprobarea proiectului „Reabilitare blocuri sociale din municipiul Hunedoara” și a cheltuielilor legate de proiect

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 250 / 2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor la Societatea APA PROD S.A.

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 249 / 2022

privind numirea reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APA PROD S.A.

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 248 / 2022

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 247 / 2022

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 346/2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Consiliul de administraţie al Clubului Sportiv Hunedoara, instituţie publică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Hunedoara, cu modificările ulterioare

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 246 / 2022

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafaţă de 203 mp, situat în Municipiul Hunedoara, str. Ștrandului, jud. Hunedoara, înscris în CF nr. 69113 Hunedoara, nr. cadastral 69113, aparţinând domeniului privat al Municipiului Hunedoara, categorie curţi construcţii, fără construcţii pe el şi ...

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 245 / 2022

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafaţă de 695 mp, situat în Municipiul Hunedoara, str. Zlaști, județul Hunedoara, înscris în CF nr. 74591 Hunedoara, nr. cadastral 74591, aparţinând domeniului privat al Municipiului Hunedoara, categorie curţi construcţii, fără construcţii pe el şi ...

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 244 / 2022

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafaţă de 339 mp, situat în Municipiul Hunedoara, str. Eliberării, FN, jud. Hunedoara, înscris în CF nr. 74897 Hunedoara nr. cadastral 74897, aparţinând domeniului privat al Municipiului Hunedoara, categorie curţi construcţii, fără construcţii pe el ...

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 243 / 2022

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2022

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 242 / 2022

privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2022 a Municipiului Hunedoara în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 241 / 2022

privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a municipiului Hunedoara a unor terenuri aflate în intravilanul municipiului Hunedoara

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 240 / 2022

privind încetarea prin acordul părţilor a contractului de dare în folosință gratuită (comodat) nr. 126/18.02.2020, cu modificările și completările ulterioare

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 239 / 2022

privind încheierea unui act adiţional la contractul de comodat nr. 301/22.08.2016, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat cu Asociaţia Națională a Surzilor din România – filiala Hunedoara, având ca obiect folosinţă gratuită a spațiului în suprafață de 36 mp, situat în Municipiul Hunedoara, str. Constantin ...

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 238 / 2022

privind încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 442/297/16.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect folosinţa terenului în suprafaţă de 32 mp, situat în Municipiului Hunedoara, str. Castelului, proprietatea publică a Municipiului Hunedoara, având destinația de comerț produse ...

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 237 / 2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea Parc Industrial S.R.L. HUNEDOARA

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 236 / 2022

privind repartizarea unor locuințe de necesitate situate în municipiul Hunedoara

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 235 / 2022

privind schimbarea denumirii clubului sportiv din subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara, din „Club Sportiv Hunedoara” în „CLUB SPORTIV CORVINUL 1921 HUNEDOARA”

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 234 / 2022

privind aprobarea situațiilor financiare întocmite la 31.12.2021 de către Societatea SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 233 / 2022

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr.389/260/13.06.2018, având ca obiect închirierea terenului în suprafață de 144 mp, situat în Municipiul Hunedoara, str. Perintei, nr.29, proprietatea privată a Municipiului Hunedoara, având destinația de curte

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 232 / 2022

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr.390/261/13.06.2018, având ca obiect închirierea terenului în suprafață de 50 mp, situat în Municipiului Hunedoara, str. Theodor Aman, nr.1, teren aparținând Municipiului Hunedoara, având destinația de grădină

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 231 / 2022

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr.391/262/14.06.2018, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect închirierea terenului în suprafață de 1.150 mp, situat în Municipiul Hunedoara, str. Urcușului, proprietatea privată a Municipiului Hunedoara, având destinația de grădină

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 230 / 2022

pentru aprobarea Planului Strategic al Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara-perioada 2022-2025

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 229 / 2022

privind încheierea unui act adiţional la contractul de comodat nr. 264/11.08.2014, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat cu Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului – filiala Hunedoara, având ca obiect folosinţă gratuită a spațiului situat în Municipiul Hunedoara, str. Constantin Brâncuși, bl.X2, ...

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 228 / 2022

privind încetarea prin acordul părţilor a Contractului de închiriere nr. 847/09.04.2013, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect folosința terenului în suprafață de 30 mp, situat în Municipiul Hunedoara, zona comercială A, str. George Enescu, județul Hunedoara

Vezi mai mult
07 Iunie 2022

HCL 227 / 2022

privind aprobarea unui ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului social al societăţii PRIM TRANSPREST HUNEDOARA S.R.L. precum și acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea PRIM TRANSPREST HUNEDOARA S.R.L.

Vezi mai mult

Primarul Municipiului Hunedoara

DAN BOBOUȚANU

PSD ales în 27.09.2020

email: primar@primariahunedoara.ro

tel: (0254) 716 322 - secretariat

 

Program audiențe: miercuri, ora 9:00

Galerie foto

Galerie foto

Galerie video

Galerie video

Vremea în Hunedoara

23°C

max 23°C - min 23°

HUNEDOARA

Luni, 27 iunie 2022

Curs valutar

Luni, 27 iunie 2022
  • EUR

    1 EUR = 4.9471 RON

  • USD

    1 USD = 4.6905 RON

  • GBP

    1 GBP = 5.7699 RON

Certificări

Guvernare transparenta deschisa si participativa