Hotărâri ale consiliului local

23 Martie 2020

HCL 78 / 2020

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

Vezi mai mult
12 Martie 2020

HCL 77 / 2020

privind aprobarea utilizării sumei de 30.000 lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

Vezi mai mult
12 Martie 2020

HCL 76 / 2020

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 40/2007 pentru stabilirea criteriilor şi a metodologiei de acordarea a ajutorului de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare

Vezi mai mult
12 Martie 2020

HCL 75 / 2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației „Salvital” Hunedoara

Vezi mai mult
12 Martie 2020

HCL 74 / 2020

privind numirea reprezentantului Consiliului local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţiei „Salvital” Hunedoara

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 73 / 2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea Parc Industrial S.R.L. HUNEDOARA

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 72 / 2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea PRIM TRANSPREST HUNEDOARA S.R.L.

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 71 / 2020

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Hunedoara, a terenului înscris în CF nr. 71781 Hunedoara

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 70 / 2020

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 69 / 2020

privind aprobarea participării societății Salubprest Hunedoara S.R.L. la capitalul social al societății Prim Transprest Hunedoara S.R.L. precum și acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea PRIM TRANSPREST HUNEDOARA S.R.L.

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 68 / 2020

privind aprobarea acordării subvenţiei de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara pentru luna ianuarie 2020

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 67 / 2020

privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a municipiului Hunedoara a unor terenuri aflate în intravilanul municipiului Hunedoara

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 66 / 2020

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Hunedoara, a terenurilor înscrise în CF nr. 71413 Hunedoara și CF nr. 71421 Hunedoara

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 65 / 2020

privind aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.339/2019 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Hunedoara

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 64 / 2020

pentru revocarea punctului 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2014 privind repartizarea unor locuințe de necesitate

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 63 / 2020

privind prelungirea contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe din municipiul Hunedoara, Str. Luncii, nr.2, blocul 7 şi Aleea Cîmpului, nr.4, blocul 6

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 62 / 2020

privind aprobarea fondului anual alocat din bugetul local al municipiului Hunedoara pentru finanţarea proiectelor de interes public, precum şi a Programului local pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non profit de interes general pe anul 2020

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 61 / 2020

privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Hunedoara în comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea închirierii bunurilor aflate în domeniul public şi/sau privat al municipiului Hunedoara

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 60 / 2020

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 37,90mp, respectiv biroul nr. 2, etaj 2, din incinta clădirii Sitului Industrial „SSA Hunedoara” situată în municipiul Hunedoara, str. Furnalelor, nr. 2B, aparţinând domeniului public al Municipiului Hunedoara

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 59 / 2020

privind încetarea prin acordul părţilor a contractului de concesiune nr. 50/270/30.09.2014, având ca obiect concesionarea terenului în suprafața totală de 3140 mp compus din două parcele, situat în incinta Parcului Industrial Hunedoara

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 58 / 2020

privind încheierea unui act adiţional la contractul de comodat  nr. 9293/250/09.02.2017, având ca obiect folosinţa gratuită a unor imobile - terenuri proprietate publică a municipiului Hunedoara, pe care sunt amplasate containere destinate colectării de îmbrăcăminte şi încălţăminte de la populaţie

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 57 / 2020

privind propunerea de trecere a unui teren aflat în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, în proprietatea privată a actualilor deţinători ai construcţiei

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 56 / 2020

privind participarea municipiului Hunedoara prin Consiliul Local al municipiului Hunedoara în calitate de coorganizator alături de Clubul Sportiv Auto-Karting Hunedoara, la organizarea evenimentului ”Raliul Frumuseții”, care se va desfășura în data de 8 martie 2020

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 55 / 2020

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Hunedoara și Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, în vederea desfășurării unor manifestări ştiinţifice internaţionale, dedicate ,,Al 14-lea Congres Internaţional de Tracologie”

Vezi mai mult
06 Martie 2020

HCL 54 / 2020

privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Hunedoara și Penitenciarul Deva, pentru organizarea și desfășurarea de acțiuni care contribuie la facilitarea reinserției sociale și la promovarea educației persoanelor private de libertate

Vezi mai mult
05 Martie 2020

HCL 53 / 2020

privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2020 a Municipiului Hunedoara în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”

Vezi mai mult
19 Februarie 2020

HCL 52 / 2020

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021-2023 ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

Vezi mai mult
19 Februarie 2020

HCL 51 / 2020

privind aprobarea bugetului împrumutului intern al municipiului Hunedoara, pe anul 2020

Vezi mai mult

Primarul Municipiului Hunedoara

DAN BOBOUȚANU

PSD ales în 05.06.2016

email: primar@primariahunedoara.ro

tel: (0254) 716 322 - secretariat

 

Program audiențe: miercuri, ora 8:00

Galerie foto

Galerie foto

Galerie video

Galerie video

Vremea în Hunedoara

9°C

max 9°C - min 9°

HUNEDOARA

Luni, 30 martie 2020

Curs valutar

Luni, 30 martie 2020
  • EUR

    1 EUR = 4.8332 RON

  • USD

    1 USD = 4.3890 RON

  • GBP

    1 GBP = 5.3759 RON

Certificări

Guvernare transparenta deschisa si participativa