Componenţa consiliului local

COMPONENȚA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA - 2020-2024

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele consilierilor

APARTENENȚA POLITICĂ

Date de contact

1.

Bolosin  Florin

Partidul Social Democrat

bolosin17@yahoo.com

2.

Borca-Lucan  Laura – Valentina

Partidul Social Democrat

laura.comtour@yahoo.com

  3. Butuc Ioan Partidul Social Democrat ioan_butuc02@yahoo.com

4.

Costa  Diana – Claudia

Partidul Național Liberal

suibeaclaudia@yahoo.com

5.

Cristea  Maria

Partidul Social Democrat

cristeamia@gmail.com

6. Fetica Andrei-Ionut Partidul Oamenilor Liberi andrei.fetica@gmail.com
7. Florea Mircea Partidul Social Democrat mircea_mif@yahoo.it

8.

Gherman  Petre - Lucian

Partidul Național Liberal

cianlu2000@yahoo.com

9.

Mărginean Alexandru

Partidul Mișcarea Populară

alex56aaa@yahoo.com

10.

Ilea  Sorin

Partidul Social Democrat

sorinileahd@yahoo.com

11.

Muntean Petru

Partidul Social Democrat

petru.muntean@yahoo.com

12. Neamțiu Ioan  Partidul Social Democrat

ioan_neamtiu77@yahoo.com

13.

Palcău  Ciprian - Ștefan

Partidul Social Democrat

ciprian.palcau@yahoo.com

 14. Petrovici Adam Partidul Național Liberal             petroviciadam3@gmail.com

15.

Popa  Mircea – Marcel

Partidul Social Democrat

mircea.mpopa172@gmail.com

16.

Popa Sebastian-Alexandru

Partidul Mișcarea Populară

popa_sebastian_alexandru@yahoo.com

17.

Predică  Mihaela - Alina

Partidul Social Democrat

predica.mihaela@gmail.com

18. Scurtu Raul Partidul Național Liberal raulscurtuhd@gmail.com

19.

Sevastru Bujor-Virgil

Partidul Social Democrat

virgilsevastru53@gmail.com 

20.

Voinia Claudiu - Sorin

Partidul Social Democrat

voiniac@yahoo.com

21. 

Dumitrian     Dorin- Bogdan   

Partidul Oamenilor Liberi

 bogdan.dorin.dumitrian@gmail.com

 

 

 

 

Lista cu Componența Comisiilor de specialitate aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.334/2020

 

  1.Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Hunedoara:

 

1. Palcău Ciprian-Ștefan

2. Ilea Sorin

3. Predică Mihaela-Alina

4.Gherman Petre-Lucian

5. Scurtu Raul

 

   2.Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor:

                                                 

1. Bolosin Florin

2. Voinia Claudiu-Sorin

3. Costa Diana-Claudia

4. Florea Mircea

5. Dumitrian Dorin-Bogdan

 

   3. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:

                                             

1. Popa Mircea-Marcel

2. Muntean Petru

3. Mărginean Alexandru

4. Fetica Andrei-Ionuț

5. Butuc Ioan

 

   4.Comisia pentru servicii publice şi comerţ:

 

1.Borca-Lucan Laura-Valentina

2. Sevastru Bujor-Virgil

3. Petrovici Adam

 

  5.Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement:

 

1. Cristea Maria

2. Popa Sebastian-Alexandru

3. Neamțiu Ioan

 

Primarul Municipiului Hunedoara

DAN BOBOUȚANU

PSD ales în 27.09.2020

email: primar@primariahunedoara.ro

tel: (0254) 716 322 - secretariat

 

Program audiențe: miercuri, ora 9:00

Galerie foto

Galerie foto

Galerie video

Galerie video

Vremea în Hunedoara

16°C

max 15°C - min 16°

HUNEDOARA

Luni, 17 iunie 2024

Curs valutar

Luni, 17 iunie 2024
  • EUR

    1 EUR = 4.9771 RON

  • USD

    1 USD = 4.6576 RON

  • GBP

    1 GBP = 5.9174 RON

Certificări

Guvernare transparenta deschisa si participativa