comunicat foto

Grădinița Piticot va fi reabilitată cu 3,5 milioane de lei

Ministerul Fondurilor Europene a transmis, astăzi, către Primăria municipiului Hunedoara informarea că cererea de finanțare pentru reabilitare, modernizare și dotare a Grădiniței cu Program Prelungit „Piticot”, din municipiul Hunedoara, a trecut de etapa de conformitate administrativă și eligibilitate. Valoarea totală a proiectului este de 3.499.846,46 lei.

Obiectivele acestui proiect sunt:

  • reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu Program Prelungit „Piticot” prin realizarea lucrărilor de reparare a acoperișului, recompartimentare, refacerea izolației termice, înlocuirea geamurilor, a ușilor și pardoselii, refacerea zidăriei, a tencuielii interioare și exterioare, lucrări necesare pentru obținerea avizurilor de funcționare, inclusiv crearea de spații de joacă, amenajarea curții etc. în scopul creării condițiilor necesare de confort, siguranță și securitate pentru toți copiii din grădiniță;
  • sporirea calității dotărilor Grădiniței cu Program Prelungit Piticot – mobilier (pentru sălile grupelor, dormitor, vestiar, bucătărie, sala de mese) echipamente IT, echipamente adecvate sălii de sport etc. care vor contribui la creșterea calității actului educațional;
  • îmbunătățirea accesului la servicii de educație a unui număr de 102 preșcolari din municipiul Hunedoara, prin crearea unor spații de învățare și de recreere adecvată care promovează noi abordări de predare și învățare (inclusiv cu ajutorul tehnologiei moderne);
  • reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire a clădirii izolate termic. Reducerea consumului de energie pentru încălzirea spațiilor din clădirile existente are ca efect reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea independenței energetice, prin reducerea consumului de combustibil convențional utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților. Totodată reabilitarea termică a clădirii duce la îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței preșcolarilor și personalului grădiniței.

Proiectul „Reabilitarea / modernizarea / dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar (creșe și grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Piticot/122836” depus de Primăria municipiului Hunedoara în sistemul electronic MySMIS, a fost admis în etapa de conformitate administrativă și de eligibilitate. Urmează evaluarea tehnică, precontractarea și semnarea contractului.

„Primăria municipiului Hunedoara a depus 19 proiecte pentru finanțarea din fonduri europene, iar dintre acestea, cinci sunt deja contractate. Fiecare proiect presupune muncă migăloasă din partea colegilor de la Biroul de Proiecte cu Finanțare Europeană și de fiecare dată când proiectele sunt declarate eligibile și admise pentru finanțare, este un motiv de satisfacție profesională. Astăzi, satisfacția este dată și de faptul că banii vor fi folosiți pentru a le crea niște condiții decente micuților care merg la grădinița Piticot”, spune Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara.