știri

Noi investiții în școlile din municipiul Hunedoara – amenajări și dotări pentru copiii din familii defavorizate

Primăria municipiului Hunedoara și Agenția pentru Dezvoltare Vest au semnat astăzi (12.02.2021) contractul de finanțare pentru un nou proiect destinat unităților de învățământ din oraș. De data aceasta este vorba despre investiții de care vor beneficia, mai întâi, copiii care provin din familii defavorizate.

Prin intermediul proiectului, la la Școala Gimnazială nr. 2 – Corp B (fosta Școală Generală nr. 11) se va amenaja un teren de sport multifuncțional (cu gazon artificial și nocturnă), se vor moderniza și dota cabinetul medical, cabinetul stomatologic și 3 săli în care se vor desfășura activități „after school”.

De asemenea, vor fi modernizate și dotate și cabinetele medicale existente la Şcoala Gimnazială Corp IA (fosta Școală Generală Nr. 9) și corp 1 B (fosta Școală Generală nr. 12).

„Proiectul pentru care s-a semnat astăzi contractul de finanțare reprezintă doar o mică parte dintr-un întreg set de proiecte, în valoare totală de aproximativ 7 milioane de euro, implementate prin intermediul GAL-ului urban «Corvinia». Acest grup de acțiune locală (G.A.L.) a fost înființat de Primăria Hunedoara în urmă cu mai bine de doi ani tocmai pentru a atrage și gestiona mai multe proiecte care vizează, în principal, reducerea inechităților sociale și economice din mai multe zone în care locuiesc preponderent familii defavorizate. Prin intermediul proiectului, dorim să le asigurăm copiilor aflați în risc de sărăcie și excluziune socială condiții pentru a-și petrece câteva ore, după cursurile școlare, timp în care să aibă parte de o masă caldă, de servicii educaționale și medicale de calitate. Doar așa putem încerca să contribuim la schimbarea atitudinii copiilor, la stimularea dorinței lor de a învăța și de a avea o viață mai bună. Schimbarea în bine a unei comunități se poate face, cu muncă și răbdare, mai ales prin intermediul copiilor”, a declarat primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu.

Proiectul are o valoare totală de 1.066.491,48 lei (224.453,64 euro), din care asistența financiară nerambursabilă este de 1.023.447,01 lei iar contribuția Primăriei Municipiului Hunedoara de 43.044,47 lei, fiind finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban” –  Prioritatea de investiții: 9.1 – „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)”, Apelul de proiecte POR/722/9/1/1/ Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.