ANUNT Finalizare proiect POCA - Servicii electronice

Joi, 13 Decembrie 2018

Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Hunedoara, în calitate de Beneficiar a finalizat proiectul „Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației”, cod SIPOCA 529/cod SMIS 126237, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”,  în cadrul Obiectivului specific 2.1 "Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP".

Proiectul, implementat în perioada 12.12.2018-12.12.2020 a avut ca obiectiv general: consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Hunedoara, prin   simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) și front-office pentru serviciile publice furnizate.

 

Prin implementarea activităților proiectului s-au obținut următoarele rezultate/livrabile principale:

1. Platforma integrată pentru servicii electronice complete care conține Portalul web, Soluția de plată electronică, Soluția de semnătură electronică, Managementul fluxurilor de lucru și activităților aferente serviciilor electronice, Soluțiile pentru Bugetare participativă, Notificări termene de plată și Soluția de securitate cibernetică și asigurarea compleanței cu GDPR.

 1. Portalul web https://serviciielectronice.primariahunedoara.ro/cmsSE/

Caracterul inovator al proiectului constă în integrarea următoarelor principii în cadrul soluției informatice implementate:

 • One Stop Shop – acces facil si imediat către servicii publice disponibile non-stop si accesibil de acasă, de la serviciu, sau din orice alta locație, independent de tipul de dispozitiv folosit, PC/laptop sau dispozitive mobile;
 • Identitatea electronică a cetățeanului - acces la servicii electronice utilizând un mijloc de comunicare uzual, utilizarea adresei de e-mail pentru autentificarea în portalul primăriei, trasabilitatea datelor cu caracter personal solicitate și transmise cetățenilor, cu respectarea legislației în vigoare, implementarea unei aplicații de gestiune integrată a comunicării cu cetățeanul;
 • Spațiul virtual privat, în vederea schimbului electronic de documente, completării de formulare online, furnizării de notificări automate și dovezi referitoare la manipularea datelor transmise, certificate prin utilizarea semnăturilor digitale.

Proiectul asigură operaționalizarea la nivel teritorial a măsurilor de simplificare prevăzute în Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor. Măsurile de tip front-office vizate au în vedere facilitarea interacțiunii cetățeanului cu primăria, în vederea obținerii de servicii publice cu consum minim de resurse (timp, informații financiare, materiale) din partea cetățeanului. Masurile de tip back-office au în vedere dezvoltarea facilităților suport ale primăriei, care contribuie indirect la simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni prin optimizarea proceselor interne si crearea unor instrumente/mecanisme de natura să contribuie la reducerea timpilor interni.

 

b. Soluția de plată electronică: 

https://serviciielectronice.primariahunedoara.ro/cmsSE/plati

 

c. Soluția pentru Bugetare participativă: https://serviciielectronice.primariahunedoara.ro/cmsSE/bugetare-participativa

 

2. Aplicația pentru dispozitive mobile, ”Municipiul Hunedoara - Ghiseu online” – în funcţie de sistemul de operare folosit de utilizator aplicația poate fi descărcată:

- pentru sistemul Android de pe serviciul online Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indsoft.ghiseuHunedoara&hl=en&gl=US

- iar pentru sistemul IOS  de pe serviciul online App Store: https://apk.support/app/com.indsoft.ghiseuHunedoara

 

Municipiul Hunedoara – Ghiseul online este o aplicație mobilă de servicii electronice lansată de Primăria municipiului Hunedoara care pune la dispoziția cetățenilor Municipiului Hunedoara noi servicii electronice relevante pentru utilizarea în context de mobilitate:

- informații referitoare la transportul public, informații referitoare la parcările publice;

- informații referitoare la datele de contact și programul de funcționare al instituțiilor locale;

- interogarea stadiului de rezolvare a solicitărilor depuse, plata electronică

3. Două terminale interactive self-service pentru servicii electronice au fost instalate în două locații cu cea mai mare accesibilitate din cadrul municipiului:

 • Sediul nou al Primăriei municipiului Hunedoara – B-dul Libertății, nr. 26;
 • Hala Piața Dunărea - lângă registratura Direcției de Asistență Socială.
 • Terminalele self-service pot fi utilizate pentru depunerea și ridicarea documentelor, consultarea/plata impozitelor și taxelor locale prin scanarea cărții de identitate sau a codului de bare de pe documentele primite de la primărie.

   

  Prin soluțiile implementate s-a avut în vedere plasarea în centru a cetățeanului/evenimentului de viață, respectiv integrarea proceselor aferente unui serviciu/eveniment de viață și garantarea securității informațiilor colectate/prelucrate, cu scopul reducerea poverii pentru utilizatori (front-office), concomitent cu adaptarea si simplificarea funcțiilor si proceselor suport (back-office).

  Date de contact: Manager de proiect Udrea Monica, Birou Informatică și Tehnică de Calcul din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara, B-dul Libertății, nr. 17, cod 331128, Municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, tel. 0254.716322, fax 0254.716087,e-mail poca@primariahunedoara.ro,www.primariahunedoara.ro

   

19 Octombrie 2021

ANUNȚ DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

Anunț Documentație de atribuire "Amenajare teren sport multifuncțional Școala Gimnazială nr. 7 - Colegiul Economic Emanuil Gojdu (fosta Școală Generală nr. 7) din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara" - Rest de execuție lucrări

Vezi mai mult
14 Octombrie 2021

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIRE 2021

DAS informează, începe colectarea cererilor pentru acordarea de AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE CU GAZE NATURALE / ENERGIE ELECTRICĂ / LEMNE

Vezi mai mult

Primarul Municipiului Hunedoara

DAN BOBOUȚANU

PSD ales în 27.09.2020

email: primar@primariahunedoara.ro

tel: (0254) 716 322 - secretariat

 

Program audiențe: miercuri, ora 9:00

Galerie foto

Galerie foto

Galerie video

Galerie video

Vremea în Hunedoara

3°C

max 3°C - min 3°

HUNEDOARA

Marți, 26 octombrie 2021

Curs valutar

Marți, 26 octombrie 2021
 • EUR

  1 EUR = 4.9472 RON

 • USD

  1 USD = 4.2560 RON

 • GBP

  1 GBP = 5.8502 RON

Certificări

Guvernare transparenta deschisa si participativa