eveniment

HD-48-STUD: Simpozion Științific Studențesc, la Facultatea de Inginerie din Hunedoara

Vineri și sâmbătă, 25 și 26 mai 2018, Facultatea de Inginerie din Hunedoara găzduiește un simpozion științific studențesc. Evenimentul intitulat HD-48-STUD este organizat de Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara și Liga Studenților din Facultatea de Inginerie Hunedoara. Participă studenți din toată țara, iar din partea unității de învățământ hunedorene va fi prezentată o invenție nouă: un dispozitiv numit SAFE HAND DEVICE, util pentru desfășurarea orelor de laborator, scopul său fiind de creștere a ergonomiei, cu accent pe securitatea muncii. 

Dispozitivul a fost creat ca proiect de dizertație a unui student al Facultății de Inginerie din Hunedoara, sub coordonarea asistentului universitar Corneliu Birtok-Băneasă.

Despre Simpozionul Științific Studențesc HD-48-STUD

Simpozionul este împărțit pe mai multe secțiuni, care cuprind domeniile inginereşti din specializările tehnice: INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI ŞI CALCULATOARE, INGINERIA AUTOVEHICULELOR ŞI MECANICĂ APLICATĂ, ŞTIINŢA MATERIALELOR, ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI, specializări economice: ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ŞTIINŢE FUNDAMENTALE, secțiunea internațională care domenii de specialitate cu caracter MULTIDISCIPLINAR, cu susţinere în limba engleză, secțiunea de studii doctorale ce cuprinde domenii de specialitate cu caracter MULTIDISCIPLINAR, din domeniile de specialitate ale Şcolilor Doctorale.

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC este o manifestare de tradiţie, organizată de Facultatea de Inginerie din Hunedoara și Universitatea Politehnica Timișoara. Această manifestare se desfăşoară pe durata a două zile şi reprezintă un prilej de intensificare şi extindere a relaţiilor de colaborare ale Facultăţii de Inginerie din Hunedoara cu alte unităţi de învăţământ superior din ţară, precum şi o ocazie de a testa calitatea şi nivelul actului educaţional asigurat studenţilor.

FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA a demonstrat consecvenţă, tradiţie şi experienţă în organizarea unor manifestări tehnico-ştiinţifice, la nivel studenţesc, didactic, ştiinţific şi academic. Experienţa noastră în domeniul organizării de manifestări tehnico-ştiinţifice, precum şi a manifestărilor organizate în anii trecuţi, demonstrează un nivel şi un standard înalt de calitate, benefic atât studenţilor, cât şi cadrelor didactice, coordonatoare ale activităţilor sau simpli participanţi.

La manifestare vor participa reprezentanţi ai Facultăţii de Inginerie din Hunedoara, ai altor facultăţi din cadrul Universităţii Politehnica din Timişoara, precum şi studenţi ai unor instituţii de învăţământ superior din ţară. Comunicarea are ca scop valorificarea cunoştinţelor şi preocupărilor în domeniul ingineriei şi managementului şi totodată constituie un mod de afirmare in evoluţia profesională a studentului.

Începând cu prima ediţie, în cadrul unei ceremonii festive, se acordă diplome de participare tuturor studenţilor care au susţinut comunicări iar la fiecare sectiune se face premierea celor mai bune lucrari prezentate.

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC îşi propune următoarele obiective:

 • integrarea într-un circuit de colaborări studenţeşti între centrele universitare din ţară;
 • deschiderea spre alte centre universitare, dezvoltarea a noi direcţii de cercetare şi proiecte de colaborare;
 • stimularea creativităţii studenţilor şi a interesului pentru învăţare;
 • expunerea realizărilor studenţeşti în domeniile în care studiază acum, şi în domeniul în care sunt pregătiţi să evalueze pe viitor;
 • să promoveze rezultatele cercetărilor şi pe studenţii centrelor universitare;
 • să identifice noi teme de cercetare şi noi direcţii de cercetare adaptate nevoilor economiei, industriei şi învăţământului românesc;
 • să pregătească extinderea manifestării la nivel naţional şi să realizeze cadrul adecvat şi pentru participarea centrelor universitare membre sau nemembre ale Comunităţii Europene.

Programul simpozionului HD-48-STUD este următorul:

Vineri, 25 mai 2018

 • 10:00 – 11:30 Primirea invitaţilor la Facultatea de Inginerie Hunedoara
 • 11:30 – 12:00 Coffee break
 • 12:00 Salutul studenţesc hunedorean şi deschiderea festivă a Simpozionului Ştiinţific Studenţesc HD-48-STUD în Aula Facultăţii de Inginerie Hunedoara
 • 12:15 Prezentări în plen
 • 13:15 Poze de grup
 • 13:30 Masa de prânz – la Cantina Căminului Studenţesc al Facultăţii de Inginerie Hunedoara
 • 15:00 Prezentarea lucrărilor studenţeşti pe secţiunile Simpozionului HD-48-STUD
 • 19:00 Premierea participanţilor
 • 20:00 Cina festivă

Sâmbătă, 26 mai 2018

 • 9:00 Micul dejun – la Cantina Căminului Studenţesc al Facultăţii de Inginerie Hunedoara
 • 10:00 – 16:00 Vizitarea unor obiective turistice din judeţul Hunedoara
 • 16:00 Încheierea Simpozionului Ştiinţific Studenţesc HD-48-STUD
Detalii despre simpozion găsiți pe site-ul fih.upt.ro/jla/index.php/program.