comunicat foto video

Sprijin pentru funcționarea GAL Urban Corvinia Hunedoara

Vineri, Primăria municipiului Hunedoara a găzduit conferința de lansare a proiectului „Sprijin pentru funcționarea GAL Urban Corvinia Hunedoara”. GAL-ul, sau Asociația GAL Urban Corvinia Hunedoara, este un grup de acțiune local. 

În urma depunerii, în data de 4 decembrie 2017, a strategiei de devoltare locală (SDL) la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAP), aceasta a trecut prin mai multe etape de evaluare, iar în data de 28 decembrie 2017, Ministerul a publicat rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a strategiilor depuse. SDL a municipiului Hunedoara a fost admisă pentru finanțare.

Asociația GAL URBAN CORVINIA Hunedoara are, deci, undă verde pentru finanțarea proiectelor pentru comunitate, fără să existe vreun „dacă”; banii sunt alocați, sunt disponibili, iar cei care vor să atragă aceste fonduri trebuie să depună proiecte a căror finanțare va fi aprobată de către asociație.

Din bugetul total de aproximativ 7,2 milioane de euro, 3 milioane se vor aloca pentru reabilitarea blocurilor de locuinţe sociale deţinute de Primăria Hunedoarei. Alte două obiective importante sunt transformarea fostei Şcoli Generale Nr. 10 într-un centru pentru servicii sociale (cu spaţii de servire a mesei, programe after school, spaţii de recreere) şi a fostei Şcoli Generale Nr. 1 într-un centru dedicat persoanelor care vor să-şi găsească un loc de muncă, să urmeze un curs de calificare-recalificare, sau să se iniţieze în domeniul antreprenoriatului.

Prin Strategia de Dezvoltare Locală Hunedoara 2018-2023 se finanțează priecte POR și POCU:
– Programul Operațional Regional 2014-2020: locuințe sociale, centre comunitare medico-sociale, unități de învățământ preuniversitar, spațiu urban degradat, spații publice urbane.
– Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: educație, ocupare, consiliere și orientare profesională, campanii de informare și conștientizare.

DLRC înseamnă Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității. Obiectivul DLRC îl reprezintă combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, prin:

  • implicarea comunității în dezvoltarea locală;
  • formarea unui parteneriat local;
  • implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală.

Principiile DLRC:

  • vizează zone subregionale;
  • sunt gestionate prin GAL-uri;
  • sunt implmentate prin SDL;
  • sunt elemente inovatoare în context local;
  • pun accent pe colaborarea în rețea.

Măsurile Strategiei de Dezvoltare Locală Hunedoara sunt:
M1. Asigurarea unor condiții decente de locuire;
M2. Îmbunătățirea comportamentului locuitorilor din zonele de case improvizate și blocuri ghetou pentru întreținerea spațiilor de locuit, curățenie, salubrizare, întreținere;
M3. Crearea unei infrastructuri de servicii pentru ocupare adecvată nevoilor specifice și cererii pieței;
M4. Îmbunătățirea capacității de adaptare la cerințele angajatorilor pentru găsirea unui loc de muncă și integrare, inițiativă antreprenorială;
M5. Crearea unui centru multifuncțional de servicii sociale și educație;
M6. Furnizarea de servicii de educație și sociale persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, întărirea coeziunii comunității și îmbunătățirea imaginii;
M7. Amenajarea și dotarea unor spații în școli pentru asigurarea unei mese calde și servicii after school pentru copii;
M8. Întărirea coeziunii comunității, facilitarea de activități pentru o viață sănătoasă, îmbunătățirea imaginii comunității.

În cadrul Măsurii 1, se vor reabilita blocuri sociale din municipiul Hunedoara, mai precis: blocuri de tip ghetou într-o fază avansată de degradare, condiții insalubre cu risc ridicat de îmbolnăviri. Acestea se găsesc în administrarea Unității Administrativ-Teritoriale. Acest proiect vizează aproximativ 300 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, iar bugetul estimativ este de 3.070.000 de euro.

Măsura 2 include un program de educare a locatarilor, consiliere privind respectarea regulamentului de ordine interioară, acțiuni de salubrizare și igienizare, campanie de informare și educare. Sunt vizați aproximativ 100 de locatari din blocurile de tip ghetou, cărora li se pot adăuga locatari ai altor blocuri cu probleme de curățenie și degradare din zone dezavantajate. Suma totală: 106.000 de euro.

În cadrul Măsurii 3 este prevăzută amenajarea spațiilor disponibile în clădirea fostei școli generale nr. 1 pentru crearea unui centru de resurse pentru ocupare. Există un număr mare de persoane fără angajare formală, dependente în mare măsură de ajutoarele sociale sau de banii altor membri ai familiei care lucrează în străinătate. Aceștia au nevoi speciale de asistare atât pe găsirea unui loc de muncă, cât și pentru calificarea în meserii care se cer pe piața forței de muncă și pentru integrare la locul de muncă. Este Se estimează că un număr de 700 de persoane vor beneficia de această intervenție, iar suma totală alocată este de 205.000 de euro.

Măsura 4 prevede furnizarea de servicii integrate de calificare, consiliere pentru angajare și integrare, antreprenoriat. Sunt vizate 700 de persoane, bugetul estimativ fiind de 1.060.000 de euro.

În ce privește Măsura 5, intervenția prevede amenajarea fostei școli generale nr. 10 pentru o gamă variată de servicii sociale și de educație, cu un buget de 515.00 de euro. Un număr ridicat de persoane aflate în situație de deprivare materiale și risc de excluziune socială au venituri scăzute și limitări privind implicarea în activități generatoare de venituri. Aceste persoane sunt fie vârstnici dependenți, fie persoane cu handicap, familii cu mulți copii și intensitate redusă a muncii. Datele colectate indică gospodării cu datorii la utilități sau care nu își plătesc niciodată utilitățile, nu sunt conectați la apa curentă, electricitate în mod legal, sunt șomeri de lungă durată. Nevoile acestora sunt de sprijin pentru subzistență și de sprijin pentru depășirea condiției actuale. În municipiul Hunedoara au existat inițiative pentru servicii sociale pentru persoanele sărace și cu risc de excluziune cumar fi: azil pentru bătrâni, centru de urgență pentru victimele violenței domestice, cantină socială, centru pentru vârstnici pentru petrecerea timpului, servicii de asigurare a unei mese calde pentru copii din familii nevoiașe, fie pe lângă școli sau proiecte ale primăriei. Capacitatea acestora este insuficientă, primăria neavând capacitatea de a opera aceste centre și necesită dezvoltarea de parteneriate cu organizații non profit specializate în aceste domenii ale serviciilor sociale. În prezent, în municipiu și în zona SDL nu sunt disponibile pentru vârstnici spații în care să își petreacă timpul liber și să socializeze, nu sunt disponibile servicii de tip „respiro” pentru familiile cu persoane cu handicap, nu sunt satisfăcute nevoile de asigurare a unei mese consistente copiilor din familie aflată în dificultate. Beneficiari ai proiectului sunt membri ai comunității marginalizate din teritoriu: copii, vârstnici, persoane cu handicap, persoane aparținând unor grupuri vulnerabile cum ar fi mame minore, victime ale violenței, exploatării, persoane cu adicții.

În cadrul Măsurii 6 sunt prevăzute servicii de educație Hub creativ – ateliere de creație tehnico-științifică, centru de zi pentru copii, inclusiv asigurarea mesei în școli sau în alte centre, centru de zi pentru socializare vârstnici, servicii de asistență pentru mame minore, victime ale violenței și abuzurilor, persoane cu adicții etc., servicii pentru familii cu persoane și dizabilități, servicii de tip „respiro”, educație timpurie preșcolară și școlară. Proiectul are un buget estimativ de 1.440.000 de euro.

Măsura 7 prevede amenajare spații pentru servicrea mesei de prânz, săli after school, reabilitare terenuri de sport, dotare cabinete stomatologice și cabinete medicale. Cu un buget de 310.000 de euro, până în anul 2023 va crește accesul grupurilor vulerabile la servicii de asistență medicală primară, educație de bază și servicii sociale de bună calitate. Măsurile se vor focaliza pe copii tineri, vârstnici și persoane cu handicap. Vor fi amenajate și dotate spații în școli pentru asigurarea unei mese calde și servicii after school pentru copii.

În cadrul Măsurii 8 pot fi accesați 48.000 de euro pentru acțiuni inovative de întărire a coeziunii comunității și îmbunătățire a imaginii comunității, care vizează un număr de aproximativ 300 de persoane.

În fine, Măsura 9 permite amenajarea de locuri de joacă și terenuri de sport, suma totală disponibilă fiind de 155.000 de euro. În unele zone din oraș, Micro 5, 6 și 7, trăiesc mulți copii, iar camerele fiind mici, aceștia au posibilitatea redusă de a se juca înăuntru. În comunitățile marginalizate analizate a reieșit că există facilități limitate de petrecere a timpului liber pentru persoanele respective. Locurile de joacă existente arată deplorabil și sunt suficiente. O modalitate prin care acest teren ar putea fi pus în valoare este să fie transformat în resursă, prin curățare, iar pe suprafața lui să se amenajeze un spațiu urban de recreere și petrecere a timpului liber, care să includă: loc de joacă pentru copii, terenuri de sport, aparate de fitness și alte facilități de petrecere a timpului liber, bănci, spații verzi și locuri de parcare. Spațiul astfel construit va deservi atât comunitățile marginalizate, cât și restul orașului. În acest spațiu pot fi organizate diverse concursuri, cu implicarea directă a comunității.

Asociația GAL URBAN CORVINIA Hunedoara își desfășoară activitatea în baza OUG 26/2000, fiind înființată în luna decembrie a anului 2017, coagulând în jurul său un număr mare de organizații și persoane care au aderat la principiile GAL și doresc să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. GAL URBAN CORVINIA Hunedoara a fost înfiinţat în baza unui alt proiect, de 200.000 de euro, iniţiat de Primăria Hunedoarei în urmă cu un an. Co-fondatori ai grupului sunt societatea Lideea din Deva şi Fundaţia „Centrul pentru Asistenţă Rurală Timişoara”. A ajuns deja la 15 membri, după ce i s-au adăugat mai multe ONG-uri şi instituţii publice.

Primăria Hunedoarei şi-a înfiinţat un fel de ADR local

Articole pe aceeași temă:

Proiect de investiții pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, la Hunedoara

Strategia depusă de GAL Urban Corvinia Hunedoara, admisă pentru finanțare

Strategie pentru dezvoltarea orașului: se pot atrage 7 milioane de euro